Ishavskraft AS – forbedrer og fornyer måten du tenker strøm på!

Som en av Norges største strømleverandører som tilbyr fornybar energi til privat- og bedriftskunder over hele det ganske land, er kundeløftet til Ishavskraft strøm enkelt: forbedre, forenkle og fornye måten du som forbruker tenker og bruker strøm på. Miljøet er selvsagt også inkludert her. Ishavskraft no jobber for lavere energipriser og bedre vilkår, slik at du som forbruker kun vil få den aller beste kundeopplevelsen.

Slik startet eventyret Ishavskraft

Eventyret Ishavskraft Tromsø startet nord for Polarsirkelen. Her har dette selskapet dype røtter som går langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1882 for å finne etableringen av det aller første vannkraftverket i Europa. Befolkningen i Hammerfest kunne i 1891 for første gang ta i bruk elektriske gatelys. I utviklingen av det moderne Norge var det utvilsomt vannkraft som var bærebjelken her.

Ishavskraft AS skaper flere arbeidsplasser

Etableringen av elektrisitet i byen resulterte i at en rekke forskjellige lokale kraftlag dukket opp i Troms og Finnmark i kjølevannet av denne strømleverandøren. Dette betydde en radikal økning i antall arbeidsplasser i området. Livet til innbyggerne ble med ett mye enklere og folk hadde plutselig lys og varme. Ishavskraft historie og erfaringer startet altså hele 120 år tilbake i tid, og har i dag vokst seg til å bli en av de ledende aktørene i markedet og en av de aller største leverandørene av strøm her til lands.

Hvorfor svinger strømprisene?

I løpet av 2018 kom hele 95% av den totale produksjonen av kraft i Norge fra vannkraft. Dette betyr at strømprisene i Norge vil svinge i takt med hvor mye vann som finnes tilgjengelig for produksjonen. Strømprisene vil av den grunn stige når vi opplever lengre perioder med varmt og tørt vær. Du kan si at dette er en av ulempene med de flotte sommerværsdagene her i Norge!

alternative source of energy

Andelen vindkraft her på berget er heller lav. Dermed utgjør ikke dette noen vesentlig forskjell for strømprisene her hjemme. Hvis vi ser over til våre naboer i Danmark, finnes det derimot mye vindkraft. På den måten blir vil likevel til en viss grad påvirket av vindkraft, ettersom utenlands-kablene sammenknytter landene i det europeiske strømmarkedet.

Ishavskraft’s strømavtaler

  • Ishavsspot Time
  • Innkjøpspris
  • Fastpris 3 år
  • Felleskraft
  • Fastpris 1 år