Rauma Energi: konkurransedyktige strømavtaleri Rauma og Norge

rauma-energiRauma Energi Kraft AS har konkurransedyktige kraftavtaler som kan leveres i hele Norge, i tillegg til å drifte strømnettet, levere kraft og utføre vedlikehold i Rauma. Rauma Kraft eies av og samarbeider med Rauma Energi Nett for å levere kraft til kommunen. De tilbyr også Rauma Energi Bredbånd, slik at innbyggerne i Rauma kan få både energi og nett fra samme sted.

Standard variabel kraftpris og Variabel web-pris

Begge disse strømavtalene faller innunder kategorien Variabel pris. Det betyr at avtalene er en blanding mellom fastpris og spotpris/innkjøpspris.Avtalene vil være noe dyrere enn spotprisavtaler, ettersom det er vanlig å ta et påslag utover spotprisen. Prisen justeres automatisk etter strømmarkedene og avhenger av hvor i landet du bor, men du unngår de verste toppene.Det er vanlig at prisen endres ca. 10-20 ganger i løpet av et år. Kraftavtalene er ofte rimeligere enn fastpris. Du må betale per e-faktura eller avtalegiro om du velger kraftavtalen Variabel web-pris. Det påløper et fastbeløp for begge avtalene.

Spot, Spot 2 og Spot web

Kraftavtalene Spot, Spot 2 og Spot web har heller ingen bindingstid, og alle avtalene har et lavt månedlig fastbeløp. Spotprisen er markedsstyrt og avhenger av innkjøpsprisen fra markedsbørsen. I realiteten betyr det at strømprisen kan endre seg fra time til time. Spot web er den rimeligste strømavtalen fra Rauma Energi Kraft, og strømregningene må betales med enten avtalegiro eller e-faktura.

Fastpris 5 år, Fastpris 1 år, Fastpris 3 mnd

Fastprisavtaler er et godt alternativ for deg som ønsker forutsigbare strømregninger. Det betyr i praksis at du låser deg til en gitt sum hver måned, uansett om strømprisen stiger eller synker. Det kan være et praktisk alternativ for mange kunder, til tross for at prisen ofte blir dyrere enn både spotavtaler og variabel pris. Rauma Energi Kraft lar deg velge mellom ulike tre perioder. Det påfaller et gebyr om du bryter bindingstiden.

Spot Mannen og Spot Trollveggen

Spot Mannen gir deg garantert ren og miljøvennlig strøm som produserer i Romsdalen. Strømselskapet garanterer at all kraft kommer fra fornybare kilder. Strømavtalen faller innunder kategorien spotpris, og det betyr at prisen styres av kraftbørsen. Spot Trollveggen er en strømavtale som kun er tilgjengelig for nye kunder, og dette er en av de aller billigste spotavtalene på markedet. Prisen styres etter NordPool, den nordiske kraftbørsen. Du betaler ingen månedavgift, kun spot minus 2 øre/kW. Mva og elsertifikat er inkludert i prisen. Det påfaller et gebyr om du ønsker papirregning. Du kan få kostnadsfri fakturering om du heller velger å betale på nett med e-faktura eller avtalegiro.

electricity-buildings

Lokal visjon: Nett og bredbåndstjenester

Rauma Energi Bredbånd tilbyr både fiber og radio for lokalsamfunnet. Selskapet har en sterk visjon om å være en bidragsyter og forme gode verdier lokalt. Det er derfor de tilbyr forskjellige tjenester innen energi, kraft og bredbånd for innbyggerne, samt stiller som sponsor, bidrar av overskuddet og sikrer lokale arbeidsplasser i kommunen.