Kilowattime

Her er vår forklaring på hva en kilowattime er for noe, og hva det betyr for deg i praksis.

Først; en watt er hvor mye effekt som forbrukes eller produseres. Dersom du har en varmeovn som gir (eller bruker, mer korrekt) 2 kilowatt, og du lar den stå på i 1 time, så forbruker du altså 2 kilowattimer.

Fra Wikipedia:

Kilowattime er den vanlige enheten for strømforbruk og kostnaden oppgis i kroner per kilowattime (kr/kWh). En vanlig norsk enebolig bruker fra 16 000 kWh/år til 25 000 kWh/år. Energimengden måles av en kilowattimeteller/måler. Denne er som regel plassert i boligens sikringsskap, men enkelte nettleverandører krever egne utvendige inntaksskap med måleren montert der.

Mer detaljert informsjon om kilowatt time kan du finne hos Store Norske Leksikon.