Fastpris

Kort forklart, så får man ofte valget mellom fastpris og spotpris når man velger strømavtaler.

Spotpris er som vi har skrevet om her, en pris som varierer hele tiden, avhengig av hva slags priser din strømleverandør får.

Fastpris er det motsatte, hvor du får en fast pris pr kilowattime, og vil ofte ligge noe høyere enn spotpris. Men; du får stabilitet og trygghet og vet som oftest hva regningene vil være, dersom du har samme strømforbruk / mønster fra periode til periode. De aller fleste velger spotpris, men det finnes noen gode grunner til å velge fastpris også.

Elektrisitetsgrafikk

Et tenkt eksempel hvor det kan lønne seg: I enebolig, hvor man bruker mye strøm på vinteren for å holde varmen, kan det lønne seg med fast pris på strøm, for fastpris er et snitt for hele året. Det betyr altså litt rimeligere å vinteren, men noe dyrere enn med spotpris på sommeren, da man bruker mindre strøm.

Så, man kan ikke få begge deler, og det er opp til deg hva du mener er mest hensiktsmessig. Men det finnes gode argumenter for begge deler.