NorgesEnergi as

Kontaktinformasjon
Strømavtaler fra NorgesEnergi

Norgesenergi strøm – Norgesenergi har en strømavtale som dekker dine behov

Norgesenergi er en av Norges største lavprisselskaper innen markedet for leveranse av strøm. Selskapet har i over 20 år fokusert på å levere billig strøm til nordmenn. I 1990 fikk vi ny energilov i Norge som sørget for at det ble fri konkurranse på strømmarkedet. Det førte igjen til at pris etter hvert ble en stor konkurransefaktor.

Som første lavprisaktør på markedet stiller Norgesenergi med erfaring på strøm og lave priser.

Hvorfor burde du velge Norgesenergi?

Du blir ikke lokket med gratis strøm fra Norgesenergi, men de garanterer deg gode priser, og lover å matche billigere tilbud fra andre leverandører. Som vinner av Norsk Kundebarometer hele syv ganger, består Norgesenergi testen når det gjelder å være en solid lavprisaktør.

Norgesenergi har gode priser og som kunde får man tilgang til en rekke kundefordeler

Norgesenergi tilbyr prismatch. De matcher prisen dersom du får et billigere tilbud på et tilsvarende abonnement hos andre strømleverandører

Du kan spare ekstra penger på et godt tilbud på mobilabonnement hos Norgesenergi

Norgesenergi strøm priser privat

Spotpris: 

Det mest populære abonnementet hos Norgesenergi, mye grunnet at spotpris blir anbefalt fra Forbrukerrådet. Avtalen følger prisen på kraftbørsen hos NordPool som gjelder for det området du bor i. I tillegg til spotprisen kommer et fast beløp på 49 kr hver måned. Det er ingen bindingstid og heller ingen påslag. Det følger med en prisgaranti på 12 måneder for det faste beløpet ved inngangen av avtalen.

–          Spotpris + 49 kr per måned i fast beløp

Prissikring: 

Når strømprisen svinger og kan bli høy i vintermånedene kan du velge en trygg og forutsigbar pris. Norgesenergi informerer deg om når du kan velge fastpris i korte og relevante perioder. Du velger selv om du ønsker å benytte deg av tilbudet.

–          49 kr per måned

Strømforsikring: 

Vær trygg dersom du skulle miste jobben, bli sykemeldt eller få en strømskade i huset.

–          Du får dekket strømutgifter ved sykemelding, min. 1000 kr per måned i fire måneder

Du får dekket strømutgifter ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, min. 1000 kr per måned i fire måneder

Du får dekket egenandel innbo og løsøre med inntil 5000 kr etter skade som skyldes lyn eller elektrisk fenomen

–          49 kr/mnd

100 % fornybar energi: 

Ta et grønt valg og knytt 100 % fornybar energi til ditt strømabonnement. Da garanterer Norgesenergi at det produseres like mye strøm fra fornybare kilder som den mengden du forbruker.

–          1,99 kr per dag

Strømkonto: 

Fordel strømkostnadene jevnt ut over hele året. Det blir beregnet et anbefalt månedsbeløp for deg og du får dermed en lik regning hver måned hele året.

–          49 kr/mnd

Norgesenergi strøm priser bedrift

Bedrift Webspot: 

Dette abonnementet gir bedriften innkjøpspris på strøm, og strømprisen følger markedspris. Når prisen på kraftbørsen synker, synker også prisen i denne avtalen. Undersøkelser viser at strømavtaler som følger spotpris er de som er mest gunstig over tid. Denne avtalen passer best til små og mellomstore bedrifter. Bedriften får strøm til det samme som Norgesenergi kjøper strøm fra kraftbørsen for. I tillegg betaler bedriften påslag per kWh og et fast beløp hver måned. Bedriftskunder får også energirådgiving. Denne avtalen forutsetter elektronisk fakturering og kan kun bestilles på nett.

–          Spotpris + 2,2 øre/kWh i påslag + 29 kr/mnd fast beløp

Strømprisene

inkluderer en lovpålagt kostnad for elsertifikat. Dette bidrar til utvinning av

fornybar energi.

Bedrift Aktiv:

Dette er den mest attraktive strømavtalen for bedrifter. Det er en forvaltningsavtale hvor Norgesenergi hele tiden søker å få en strømpris som blir billigere enn spotpris. Avtalen kommer med en risikoramme, som garanterer at avtalen aldri skal generere tap større enn 10 øre/kWh. Strømprisen settes etterskuddsvis hver måned og avtalen har en fastpris på 49 kr per måler/mnd. I dette abonnementet følger også med Grønn Verdi, som garanterer at det produseres fra fornybare energikilder like stor mengde strøm som det bedriften din forbruker. Det er ingen bindingstid i avtalen.

–          Strømpris på bakgrunn av forvaltning + 2,70 øre/kWh i påslag + 49 kr/mnd per måler

Bedrift Minipris:

Denne avtalen kombinerer fleksibiliteten som ligger i en spotprisavtale med litt mer forutsigbarhet. For å begrense risiko og slippe unna pristoppene får bedriften spotpris men med en sikring av pris i avtalen. Da tar Norgesenergi risikoen dersom strømprisene skulle stige kraftig. Bedriften får sikring av pris i utsatte perioder, og det er en oppsigelsestid på seks måneder. I tillegg inneholder avtalen fornøydhetsgaranti, som betyr at dersom bedriften ikke er fornøyd med denne avtalen etter et år vil de få tilbakebetalt alle de faste kostnadene for 12 måneder. For de første 50 000 kWh forbrukt hvert år, tilkommer det ingen påslag. Deretter er påslaget 0,5 øre/kWh. I spotprisperioder er påslaget 2,2 øre/kWh.

–          Spotprisperioder:

o   Spotpris + 2,2 øre/kWh i påslag pluss elsertifikater + 99 kr/mnd i fast beløp

–          Prissikringsperioder:

o   Prissikring + 0 frem til 50 000 kWh forbruk, deretter 0,5 øre/kWh i påslag + 99 kr/mnd i fast beløp 

Fordelsprodukter:

For å få mer ut av bedriftsavtalen fins det en del fordelsprodukter som er tilgjengelige. Disse produktene er det ingen bindingstid på.

Grønn verdi:

Når Grønn Verdi legges til strømavtalen innebærer det at Norgesenergi garanterer at det blir like mye strøm fra fornybare kilder som den mengden bedriften forbruker. Det er med andre ord opprinnelsesgaranti på strømmen. Alle kunder som velger dette fordelsproduktet får et sertifikat som viser hvilke fornybare kilde strømmen kommer fra. Dette kan være vannkraft, solceller, vindkraft, bioenergi, bølgekraft eller tidevannsenergi blant andre. Sertifikatet er et bevis på at bedriften tenker på miljøet.

I tillegg er bedriften med på å støtte Regnskogfondet. Norgesenergi gir hvert år en andel av sitt overskudd til Regnskogfondet. Andelen avhenger av forbruk og hvor mange kunder som har Grønn verdi som fordelsprodukt.

I Grønn verdi ligger også gratis ENØK-rådgivning til en verdi av 1000 kr/timen. Rådgivningen hjelper bedriften til å redusere strømforbruket, i noen tilfeller med hele 10-15 % uten store investeringer.

2,70 øre/kWh

Smart Bedrift

Smart Bedrift er et fordelsprodukt hvor Norgesenergi dekker opptil 20 000 kr for bedriften ved strømskader. Strømskader kan oppstå som følge av lynnedslag, overspenning eller andre elektriske feil. Dersom dette skulle skje din bedrift vil bedriften få dekket egenandelen på forsikringen opp til 10 000 kr. I tillegg dekkes også merutgifter på opptil 10 000 kr dersom strømskadene førte til avbrudd.

Smart Bedrift gir også bedriften gode rabatter hos Elkjøp. Å kjøpe nye elektriske artikler kan mange ganger hjelpe til å redusere strømforbruket.

Til slutt inneholder også dette produktet gratis energirådgivning. Norgesenergi har rådgivere med lang erfaring innen energieffektivisering. Få gratis rådgiving og reduser bedriftens strømforbruk med opptil 10-15 % uten å måtte investere stort.

–          49 kr/mnd for hvert anlegg

Vintertrygghet

Dette produktet gir bedrifter muligheten til å velge en fastpris i de kalde vintermånedene som ofte betyr høyere strømpriser. Bedriften får større forutsigbarhet og trenger ikke bekymre seg for store prishopp. Fire ganger årlig vil bedriften få et nyhetsbrev hvor blant annet neste periodes fastpris vil kunngjøres. Bedriften velger så selv om de ønsker å benytte seg av den fastprisen for kommende periode. Når perioden er over føres bedriften automatisk tilbake til opprinnelig strømavtale. Ingen bindingstid på vintertrygghet.

 • 49 kr/mnd + mva per strømanlegg

Spesialavtale Vintertrygghet

Dette er et produkt for borettslag eller sameier som ønsker større forutsigbarhet i vintermånedene. Tilbud om fastpris på strøm blir gitt for korte perioder og borettslaget eller sameiet velger selv om de ønsker å benytte seg av tilbudt fastpris.

 • Vintertrygghet er gratis når man har spesialavtale hos Norgesenergi

Energivakten Pluss

Få full oversikt over energiforbruk og få tilgang til å enkelt kunne gjennomføre tiltak for å spare på strømkostnader. Produktet inneholder:

 • To timer gratis ENØK rådgiving (tilsvarer 2000 kr)
 • Full oversikt over strømavtalene
 • Varsling ved unormalt forbruk
 • Oversikt over når og hvor strøm forbrukes
 • Ferdig budsjett med full oversikt over kostnader knyttet til energiforbruk
 • 85 kr/mnd per strømmåler

Spesialavtale Energivakten Pluss

Produkt for borettslag og sameie med spesialavtale i Norgesenergi. Samme innhold som vanlige Energivakten Pluss, men med spesialavtale er produktet gratis i seks måneder. Deretter vanlig pris: 85 kr/mnd per strømmåler.

Norgesenergi er strømleverandøren for både små, mellomstore og store bedrifter.

Kundeservice ligger i toppen i Norge, bedriftene får tilbud om gode fordelsprodukter og energirådgiving slik at bedriften kan redusere strømkostnader og forbruk.

Norgesenergi tilbyr også skreddersydde tilbud til bedrifter.

Hver måned får bedriftene informasjon fra kraftforvalterne i Norgesenergi om hva som beveger seg på strømmarkedet, som blant annet forventninger til prisjusteringer.

Som bedriftskunde hos Norgesenergi får bedriftene et gratis premium- abonnement hos Norsk Bedrift som er et fordelsprogram for bedrifter. Gjennom abonnementet får bedriften tilgang til en rekke rabatter og en omfattende portal. Abonnementet er gratis de første seks månedene. Deretter er det valgfritt om man ønsker å abonnere. Dersom man velger å abonnere får man 24 % rabatt på Klassisk abonnement og 57 % rabatt på Premium abonnement.

Bli Plusskunde

Dersom du har utstyr for å produsere strøm selv (f. eks solceller) og du noen ganger produserer mer strøm enn du selv forbruker, så kan du bli Plusskunde. Da kan du selge overskuddsstrømmen til Norgesenergi. Du får spotpris for den strømmen Norgesenergi kjøper fra deg. Alt registreres via strømmåleren din og det du har solgt av overskuddsstrøm blir avregnet på strømregningen din.

Prismatch

Dersom du har fått tilbud om billigere strøm fra en annen leverandør, skal Norgesenergi matche prisen. Du sender inn dokumentasjon på det andre tilbudet, og innen 30 dager skal Norgesenergi ha gitt deg et tilbud som matcher tilbudet.

Prismatch gjelder for privatkunder som har et forventet årlig strømforbruk på opptil 50 000 kWh og som har maks 3 anlegg. Prismatch gjelder ikke for fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid.

Kundefordeler

Som kunde hos Norgesenergi får man også en rekke andre fordeler og rabatter.

 • Twentyfour: 20 % rabatt på turkolleksjonen Flåm.
 • Blivakker: 10 % rabatt på kjøp over 699 kr hos blivakker.no.
 • Mobil: Spar opptil 33 % på mobil gjennom gode rabattert mobilabonnement
 • Fabel: Lytt gratis på lydbøker i 6 uker. Gjelder kun nye Fabel-abonnenter
 • Elkjøp: 20 % rabatt på ryggsekker, sleeves og PC-vesker i august
 • Esso: Masse rabatter gjennom Esso Mastercard, deriblant 50 øre per liter drivstoffrabatt
 • Bravida: Rabatter på elektrikertjenester
 • Varmepumpeservice: Rabatt på varmepumper og gratis installasjon
 • Provida Varme: 15 % rabatt på hele sortimentet
 • Squeeze: Bli kunde hos Squeeze og få 50 minutter massasje
 • Allsang på Grensen: Ukentlige konkurranser hvor du kan vinne ekstrabilletter og møter med artistene

Norgesenergi og mobil

Når du har en strømavtale hos Norgesenergi fører det til fordeler også når det kommer til mobilregningen din. Alle abonnementene gir deg full Telenor-dekning, Data

Rollover, Fri tale og sms, EU og EØS inkludert, datakontroll og det er ingen bindingstid. De første to månedene får du halv pris på abonnementene.

Rabatten på mobilabonnementene gjelder for hele familien dersom du er strømkunde hos Norgesenergi, og du kan velge ulike abonnement til alle i familien. Man sparer penger på å være strømkunde hver måned, uansett hvor mye du bruker mobilen.

Mobilabonnement for strømkunder:

 • 0 GB data 79 kr per måned.
 • 1 GB data 119 kr per måned.
 • 2 GB data 179 kr per måned.
 • 4 GB data 249 kr per måned.
 • 6 GB data 279 kr per måned.
 • 10 GB data 319 kr per måned.
 • 20 GB data 389kr per måned.
 • 40 GB data 469 kr per måned.

Mobilabonnement for de som ikke strømkunde:

 • 0 GB data 89 kr per måned.
 • 1 GB data 179 kr per måned.
 • 2 GB data 219 kr per måned.
 • 4 GB data 279 kr per måned.
 • 6 GB data 329 kr per måned.
 • 10 GB data 369 kr per måned.
 • 20 GB data 439 kr per måned.
 • 40 GB data 529 kr per måned.

Kontaktinfo for Norgesenergi

Kundesenter:
Telefon privat: 38 10 00 80
Telefon bedrift: 38 10 00 81
E-post: kundeservice@norgesenergi.no

Sammenlign strømpriser nå

Se aktuelle strømpriser fra over 400 forskjellige strømavtaler. Bytt nå og spar penger!

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Frogner
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Hemne
Hemnes
Hemsedal
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Majorstuen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøy
Nedre eiker
Nes
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
SØr-aurdal
SØr-fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
SØrreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
TjØme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
TrÆna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
VadsØ
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern