Nettleie: Hvorfor må jeg betale dette?

Nettleie er et beløp på strømfakturaen din som betales videre til det selskapet som eier strømnettet i ditt område og overfører strøm du kjøper fra strømselskapene til din bolig.

06 June 2024

Strømnettet i Norge

Når du kjøper strøm fra en strømleverandør må strømmen transporteres til det stedet du bruker den. Dette skjer ved hjelp av strømnettet. Dette strømnettet trenger vedlikehold og oppgraderinger. Alt dette håndteres av nettselskapene.

Høyere spenningsnivå gjør det mulig å transportere elektrisitet over store avstander med mindre tap. I Norge har vi derfor tre forskjellige nettnivåer med forskjellig spenning, for å levere strøm til forbrukere med minst mulig tap.

Transmisjonsnettet er det nettet som har høyest spenningsnivå, vanligvis på 300 til 420 kV, med noen linjer med spenning ned til 132 kV. Transmisjonsnettet, som kontrolleres av Statkraft driver de store høyspentlinjene som strekker seg over hele landet vårt. Det er også Statkraft som har ansvaret for koordinering av alle de norske nettene. Transmisjonsnettet administrerer også linjene til utlandet.

Det neste nivået er regionalnettet som har et spenningsnivå på 33 kV til 132 kV. Regionalnettene håndterer større områder og fylker, og kobler sammen transmisjonsnettet og de lokale distribusjonsnettene. Regionalnettene kan også levere strøm til bedrifter med behov for strøm med høyere spenningsnivå.

Distribusjonsnettene, med en spenning på opptil 22 kV er det laveste spenningsnivået som sørger for distribusjon til mindre sluttbrukere. Det er nettselskapene som utgjør distribusjonsnettene du som kunde i de fleste tilfeller vil ha et forhold til. I form av tjenestene de leverer til deg og nettleien du betaler til dem.

Hvem nettleien betales til

Som sluttbruker av strøm så er det nå i de fleste tilfeller mulig å betale nettleien til strømleverandøren din som en del av strømregningen. Dette gjøres for å forenkle ting for forbrukerne. Deretter viderebetaler strømleverandøren nettleien til det relevante nettselskapet som er ansvarlig for nettet der du bor, som igjen betaler en del av pengene til Statnett.

I Norge er det stor konkurranse blant leverandører av elektrisitet, men når det gjelder elektrisitetsnettet så er dette delt inn i konsesjoner der hvert område bare betjenes av ett nettselskap. Dette er en grei måte å drive et elektrisitetsnett på ettersom man tross alt bare trenger en linje inn til hvert hjem for å levere strøm.

Konsesjonene for hvem som har rett til å drifte nett forskjellige steder i landet utdeles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som også fastsetter den øvre grensen for hvor mye nettselskapene har lov til å tjene.

Om nettleien

Transport av strømmen fra kraftverket til boligen din skjer ved hjelp av infrastrukturen til kraftnettet. Dette er en infrastruktur som alle strømbruker deler på, og når du får strømmen din tilsendt gjennom nettet må du derfor betale for bruken din av denne infrastrukturen i form av nettleie. Nettleien hjelper nettselskapene med å vedlikeholde og drifte nettet til fordel for alle.

Når du betaler nettleie går dette til det nettselskapet som eier ledningene til og fra boligen din, men noe av betalingen din vil også brukes til å betale for nasjonale nettverk med høyere spenning, som transporterer strømmen din over store avstander.

Når du betaler nettleien din vil denne i hovedsak bestå av er fastledd, et variabelt ledd, og statlige avgifter. Det faste leddet forblir det samme uavhengig av forbruket ditt, mens det variable leddet og de statlige avgiftene kommer an på forbruket ditt.

Fastleddet i nettleien

I følge reglene som er satt for nettselskaper i Norge skal fastleddet dekke de kundespesifikke kostnadene med driften til nettselskapet. Dette inkluderer kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende. Det skal også dekke en andel av de andre faste driftskostnadene nettselskapet har.

Hvor mye man betaler i fastledd i nettleien kommer an på hvilket nettselskap man betjenes av, og hvilken hovedsikring du har. Desto høyere hovedsikring du har, desto mer må du betale i fastledd.

Det variable leddet i nettleien

Når strøm føres gjennom kraftnettet forsvinner alltid en del av strømmen i prosessen.Tapet i det norske strømnettet, fra kraftstasjon til forbruker, utgjør opp mot 10 prosent av produsert energimengde. Dette er forventede tap, som nettselskapet må ta ansvar for. Når du betaler det variable leddet ditt betaler du derfor blant annet for disse energitapene.

Det variable leddet beregnes som en del av den strømmen du kjøper. Dette er naturlig ettersom en av hovedoppgavene til det variable leddet er å betale for det nettapet som forekom under transporten av akkurat den strømmen du brukte. I tillegg kan det variable leddet også brukes til å for eksempel utføre oppgraderinger av nettet, slik at fremtidige tap av strøm fra nettet reduseres.

Elavgiften

Siden 1951 har vi betalt elavgift i Norge. Dette er en særavgift som inkluderes som en komponent i nettleien din. Elavgiften justeres kontinuerlig opp, og bidrar til milliarder i inntekter for staten hvert år. I 2020 var elavgiften 16,13 øre per kWh, med en redusert elavgift på 0,505 øre per kWh.

Den reduserte elavgiften gjelder for kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produksjon av fjernvarme, og til produksjon eller omforming av energiprodukt. All næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke har også redusert elavgift.

Husstandene og den offentlige forvaltningen i Troms og Finnmark er fritatt fra å betale elavgift i det hele tatt. Dette er fordi elektrisitet ellers hadde blitt uforholdsmessig dyrt i disse fylkene. Andre sammenhenger der det er fullt fritak fra elavgiften inkluderer visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen, og framdrift av skinnegående transportmiddel.

Geografi

Store avstander og liten befolkningstetthet har mye å si for hvor mye nettleien din kommer på. Dette gjør at vi i Norge får noen rare utslag i strømprisene. For eksempel betaler man i mange av de områdene der det produseres mest strøm mer for strømmen enn det man gjør I Oslo-området der det omtrent ikke produseres strøm i det hele tatt.

I de nordlige delene av landet hadde geografien gjort nettleien så høy, at staten bestemte seg for å kutte i elavgiften for disse nordligste fylkene, noe som dermed gjør at disse fylkene nå har relativt billig strøm.

Regulering av nettleie og nettleverandører

Nettleverandører har monopol innen sine områder. Dette betyr at de ikke er konkurranseutsatt. I praksis kan nettselskapene selv bestemme hvilken pris de ønsker å sette på nettleien. Dette betyr likevel ikke at de har frie tøyler.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nemlig gitt nettselskapene klare og strenge retningslinjer for hvordan de kan ta seg betalt. Nettselskaper har et årlig inntektstak for inntekter fra nettleie som de må holde seg under. Dersom inntektene til nettselskapet overstiger inntektstaket må dette utjevnes over tid.

Ofte stilte spørsmål om nettleie

Hva er nettleie på strøm?
Nettleie er et beløp på strømfakturaen din som betales videre til det selskapet som eier strømnettet i ditt område og overfører strøm du kjøper fra strømselskapene til din bolig.
Kan jeg bytte nettleverandør?
Du kan ikke selv velge hvem du ønsker som nettleverandør. Dette er fordi markedet for strømnett er et monopol, med én leverandør innenfor hvert geografiske område.
Hvem bestemmer hvor mye jeg må betale i nettleie?
Det er nettleverandøren din som til enhver tid setter prisen på nettleie der du bor, men prisen må settes i forhold til pristaket som er satt av NVE.
Hva gjør jeg dersom jeg er misfornøyd med nettselskapet mitt?
Dersom det er et problem med nettselskapet ditt kan du levere inn en klage på sidene til NVE.
Må jeg betale nettleie dersom jeg er plusskunde?
Alle som er tilknyttet nettet må betale nettleie. Plusskunder kjøper også vanligvis strøm fra nettet i likhet med andre kunder. Det som er litt forskjellig for plusskunder er at disse i noen tilfeller selger overskuddsenergi inn til nettet. I disse tilfellene kan det faktisk hende at du mottar en betaling fra nettselskapet ditt. Dette er fordi strømmen du sender inn på nettet også bidrar til å redusere strømtap fra nettet.
Hvorfor er det så store variasjoner i nettleie fra sted til sted?
Drift, utbygging og vedlikehold av kraftnett kan ha svært forskjellig vanskelighetsgrad forskjellige steder i landet. Dette kan føre til forskjell i prisene på nettleien. I tillegg vil antallet innbyggere som nettleien kan fordeles på, samt hvor store avstander det er mellom disse, ha en innvirkning på nettleien.

Sammenlign strømpriser nå

Se aktuelle strømpriser fra over 400 forskjellige strømavtaler. Bytt nå og spar penger!

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Frogner
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Hemne
Hemnes
Hemsedal
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Majorstuen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøy
Nedre eiker
Nes
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
SØr-aurdal
SØr-fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
SØrreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
TjØme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
TrÆna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
VadsØ
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern