Kraftriket AS

Kontaktinformasjon
Selskap
Kraftriket
Adresse
Spikarmoen 16 2900 Fagernes
Telefon
321 41 000
Strømavtaler fra Kraftriket

Om Kraftriket

Kraftriket er en strømleverandør som eies av flere lokale strømselskaper. Selskapet beskrives seg selv som en nasjonal leverandør med lokal tilhørighet og dekker Østerdalen, Numedal, Norefjell, Modum og Sigdal, Sogn, Orkland, Ringerike og Hole, Hedmarken, Valdres og Telemark. Som en lokal leverandør er selskapet stolt av sin mulighet til å lytte godt til kundene. De har derfor som hensikt å utvikle relevante og attraktive produkter som kundene faktisk etterlyser. På toppen av dette har selskapet et serviceløfte om at de skal bli best på kundebehandling. 

Kraftriket er en stolt samarbeidspartner med en rekke lokale aktiviteter og støtter gjennom Kraftriket fondet alt fra løypekjøring til knøttefotball. Som et innovativt selskap byr de blant annet på solcelle avtaler, elbillader, elsykkel og gode avtaler på varmepumper til sine kunder. 

I dag har selskapet rundt 40.000 strømkunder og eies av de lokale selskapene ValdresEnergi, Ringerikskraft og Midtkraft. De består i dag av tre lokale avdelinger på Fagernes, Hønefoss og Vikersund med 16 ansatte. Som et felles sluttledd mellom energiprodusentene og kundene promoterer selskapet lokal strøm med nærhet til kundene og nærmiljøet. 

Kraftriket i privatmarkedet

Som en lokal strømleverandør har Kraftriket en rekke produkter og tjenester tilgjengelig for privatkunder. Selskapet tilbyr også flere innovative avtaler for deg som ønsker forutsigbarhet, delvis forutsigbarhet, eller de laveste prisene. Har du solcelleanlegg i boligen kan dette inkluderes i avtalen din der Kraftriket kjøper overskuddstrømmen til en avtalt pris. Beløpet for overskuddsstrømmen vil bli trukket fra den neste fakturaperioden din og dermed bistå til å redusere de totale kostnadene dine. 

Solstrøm

Solstrøm er en avtale for deg som har solcelleanlegg på taket av boligen din. Selv om du produserer store deler av din egen strøm vil du til tider oppleve at du har overskuddskapasitet på anlegget, denne strømmen kan Kraftriket kjøpe til innkjøpspris og du vil få godskrevet beløpet på din neste faktura. Dermed kan du nyte godt av anlegget og få redusert strømkostnadene dine i perioder med lavt egetforbruk, eller redusere kostnadene i perioder med høye strømpriser. 

Selskapet har egne priser satt for overskuddsstrømmen inntil 5000 kWh. Alt over dette vil bli kjøpt inn til spotpris med time for time basis. All strøm Kraftriket kjøper inn på dine vegne vil bli handlet på den nordiske kraftbørsen Nord Pool med spotpris. Denne følger markedet på en time til time basis slik at du alltid har den mest konkurransedyktige prisen. 

Fastpris 1 år

Det er ingen hemmelighet at strømprisene kan oppleves som svært volatile deler av året. Spesielt vinterhalvåret kan ha kraftige pristopper som mange ønsker seg frabedt. Da kan en fastprisavtale tilby ønsket forutsigbarhet. Her vil du få en forhåndssatt strømpris som gjelder for hele perioden. Dermed er det kun eget totalforbruk som påvirker strømregningen din gjennom avtale perioden. Uansett om du ønsker forutsigbarhet gjennom vinteren, eller vil ha full kontroll på strømregningen på en fastbasis kan du skreddersy en fastprisavtale til egne behov. Når avtaleperioden er over kan du enkelt fornye, eller flytte over til en annen avtale hos Kraftriket. 

Avtalen kommer med fastpris som inkluderer avgifter og lovpålagte elsertifiseringer. I tillegg kommer den en abonnementspris på 1,5,- per dag. Dersom du ønsker å tre ut av avtalen før perioden er over vil det bli påført et bruddgebyr. 

1KrDagen

1KrDagen er en avtale som følger prisen på Nord Pool kraftbørsen time for time. Du betaler kun for det faktiske forbruket ditt som blir fakturerert etterskuddsvis hver måned. I tillegg til spotpris kommer det et påslag som inkluderer elsertifikat og et 1,- dagen abonnementsgebyr. Denne avtalen har ingen bindingstid og er kun tilgjengelig for privatpersoner. Dersom du ønsker papirfaktura påløper det et gebyr på 49,- dette kan unngås ved å velge avtalegiro, eFaktura eller e-postfaktura. 

100% Vannkraft

Ved å velge 100% vannkraft bidrar du til at det produseres like mye vannkraft på et lokalt vannkraftverk som det du forbruker i egen bolig. Dette er med på å redusere klimaavtrykket til boligen, men samtidig bidrar det til økt utvinning av fornybarenergi. Du får opprinnelsesgaranti på strømmen som viser hvordan strømmen er produsert. Det beste med å velge vannkraft er at den er 100% fri for klimagasser og en svært bærekraftig måte å utvinne energi på. Avtalen er et tillegg til din opprinnelige strømavtale og det påløper kun et påslag på 2 øre/KWh for avtalen.

Kraftriket Garantert

Kraftriket garantert er en strømavtale som følger den flytende prisen på Nord Pool time for time. Dette betyr at du som sluttkunde kun betaler for forbruket ditt og betaler den aktuelle prisen timen strømmen ble brukt + et mindre påslag og abonnementsavgift. Avtalen blir fakturert etterskuddsvis hver måned og det er ingen bindingstid for privatkunder. Dersom du ønsker papirfaktura vil det påløpet et gebyr på 49,- men dette kan du unngå ved å velge en digitalfaktura eller avtalegiro. 

Kraftriket Hytte

Kraftriket Hytte er en fleksibel strømavtale for alle med hytte eller fritidsbolig. Avtalen følger den løpende prisen på Nord Pool time for time og du betaler kun for det faktiske forbruket ditt. Dette gjør at strømkostnaden på hytta vil være lavt i perioder der hytten ikke er oppvarmet eller i bruk. Du betaler timepris gjeldende for den prisregionen du tilhører + et påslag som inkluderer lovpålagte elsertifikat og et abonnementsgebyr på 1,- dagen. Avtalen faktureres etterskuddsvis hver måned og har ingen bindingstid. 

Variabel Strøm

Variabel Strøm fra Kraftriket er en avtale der du kan ta del i de generelle bevegelsene i markedet, men unngå den høye volatiliteten til spotavtaler. Dermed kan du få en mer forutsigbar strømregning, uten at du går glipp av perioder med lave strømpriser. Fordelen er at du i de aller fleste tilfeller vil unngå de største pristoppene ved hjelp av en variabel strømavtale. Prisen inkludert i avtalen kan endres med 14 dagers skriftlig varsel. Alle lovpålagte elsertifikater er inkludert i det faste abonnementsgebyret på 23,- og avtalen faktureres etterskuddsvis hver måned. Det er ingen bindingstid på avtalen, men den er kun tilgjengelig for privatkunder. 

Spotpris

Spotpris er den strømavtalen som er best egnet for boliger med et lavt eller moderat strømforbruk. Det er også denne typen avtale SSB og Forbrukerrådet anbefaler for langsiktige strømkunder. Her vil prisen følge Nord Pool time for time slik at du som sluttkunde kun betaler for den strømmen du faktisk bruker, i den perioden du bruker det. Avtalen gir deg derfor den mest konkurransedyktige strømprisen + et påslag som inkluderer lovpålagte elsertifikater. Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid på avtalen og den faktureres etterskuddsvis hver måned. Dette sikrer at du kun betaler for den strømmen du faktisk bruker i den aktuelle måneden. 

Kraftriket Lavpris

Dersom du bor i en bolig som har et høyere fast strømforbruk kan spotavtaler fort gi ubehagelige overaskelser. Da vil Kraftriket Lavpris være en bedre avtale. Her får du en strømavtale som følger Nord Pool time for time, som sikrer at du kun betaler for det aktuelle forbruker, samt et påslag som dekker lovpålagte elsertifikater. Den store forskjellen mellom Lavpris og Spotavtale er at du betaler et mindre påslag per kWh som større forbrukerkunde. Det vil dermed være en mer lønnsome avtale for deg som har større eneboliger der oppvarming påvirker strømregningen. Det er ingen bindingstid for avtalen, og den er kun tilgjengelig for privatkunder. 

Spot12

Spot12 er en velkomstavtale for nye kunder av Kraftriket der du får en strømavtale med spotpris og et negativt påslag i 12 måneder. Dette betyr at avtalen følger spotprisen på Nord Pool time for time og du betaler kun for det faktiske forbruket ditt. Etter 12 måneder vil du bli ført over på en vanlig spotavtale med de gjeldende påslagene på tidspunktet. Avtalen har ingen bindingstid, men er forbeholdt nye kunder. Tilbudet er dermed ikke tilgjengelig for deg som tidligere har vært kunde av Kraftriket, næringskunder, eller om du mottar andre kampanjetilbud samtidig. 

Kraftriket i bedriftsmarkedet

Spotpris med tak

For deg som har en liten eller mellomstor bedrift, men som fortsatt ønsker en viss forutsigbarhet vil spotpris med tak være et godt utgangspunkt. Her får du en strømavtale som følger spotprisen på markedet time for time, men som samtidig har et fastsatt pristak. Dermed slipper du bekymre deg for kraftig volatilitet utover den avtalte prisen. Dette gir økt forutsigbarhet i driften, samtidig som bedriften kan følge de generelle markedssvigningene på kraftbørsen Nord Pool. Denne avtalen har en bindingstid på perioden der pristak er avtalt, vanligvis 12 måneder. 

Spot Bedrift

For mindre bedrifter som har et lavt eller forutsigbart forbruk av strøm vil spotavtale være det mest lønnsome. Her får du en strømavtale som følger den generelle prisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool + et påslag som dekker de lovpålagte elsertifikatene og kostnader knyttet til handelen. Prisen følger markedet time for time slik at du kun betaler for det aktuelle forbruket ditt. Dersom du har et timesmålt anlegg vil du kun betale for strøm på det tidspunktet den faktisk ble brukt. Det er igen forskuddsbetaling eller bindingstid på avtalen.

100% Vannkraft

100% vannkraft er en tilleggsavtale som du kan legge på din ordinære strømavtale med Kraftriket. Dette er utmerket for bedrifter som følger Miljøfyrtårnet eller som ønsker å bidra til økt utvinning av bærekrafting energi. Avtalen gir opprinnelsesgaranti på strømmen bedriften mottar, samt garanterer at det blir produsert en lik mengde vannkraft fra et lokalt kraftverk som det selskapet forbruker. På denne måten er du med på å øke bruken av vannkraft som er den mest bærekraftige energikilden vi har i Norge. 

Fastpris

Næringskunder som ønsker økt forutsigbarhet på strømregningen sin kan velge å tegne seg for en fastpris avtale. Da vil strømprisen bli satt til en avtalt pris i en avtalt periode. Forskjellen på privatkunder og næringskunder er at bedrifter i utstrakt grad kan tegne seg for fastpris i lengre perioder enn 12 måneder. Dermed kan man gi økt forutsigbarhet til driften av selskapet, noe som er spesielt ønskelig i bedrifter som har et høyt energiforbruk knyttet til sin drift. Disse avtalene skreddersys etter bedriftens egne behov og vil derfor variere noe fra tilbud til tilbud. Ta kontakt med Kraftriket i dag for å motta et tilbud fra en av deres rådgivere. 

50/50

50/50 er en kombinasjonsavtale der strømavtalen er en kombinasjon av fastpris og spotpris. Dermed vil halvparten av bedriftens forbruk bli handlet inn til fastpris, mens den resterende halvparten vil bli kjøpt inn til spotpriser basert på markedet + et påslag. Denne kombinasjonen gir økt forutsigbarhet, men låser ikke hele forbruket til en fastpris avtale. Bedriften kan dermed fortsatt nyte eventuelle effekter av fallende strømpriser i perioder. Avtalen har en bindingstid på hele avtaleperioden som i de fleste tilfeller tilsier 12 måneder per periode. Etter utløpt periode kan du velge å fornye avtalen, eller flytte over på en annen avtale hos Kraftriket. 

Fast vinterpris

Ønsker du å unngå pristopper i vinterhalvåret, men fortsatt nyte godt av lave strømpriser om sommeren kan Kraftriket bistå med det å. Da kan du velge en fastpris avtale som kun gjelder i vinterhalvåret som går fra 1. oktober til 1. april hvert år. Bedriften vil da få fastpris i den aktuelle perioden, men stå fritt til å benytte seg av spotpris i sommerhalvåret der strømprisene i norden statistisk er lavere. Avtalen gjelder for en periode om gangen og har bindingstid for den aktuelle perioden som er inngått.

Sammenlign strømpriser nå

Se aktuelle strømpriser fra over 400 forskjellige strømavtaler. Bytt nå og spar penger!

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Frogner
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Hemne
Hemnes
Hemsedal
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Majorstuen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøy
Nedre eiker
Nes
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
SØr-aurdal
SØr-fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
SØrreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
TjØme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
TrÆna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
VadsØ
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern