Finn billigste innkjøpspris avtale på strøm for Juni 2024

14.9 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
108.60 kr
per måned
14.90 øre/kWt
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
0.00 øre
+
Påslag
14.9 øre
=
14.90 øre
+
Forbruk 400 KWh à 14.90 øre
59.60 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
108.60 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
49.00 kr
per måned
0.00 øre/kWt
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
0.00 øre
=
0.00 øre
+
Forbruk 400 KWh à 0.00 øre
0.00 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
49.00 kr

Innkjøpspris Strøm

01 November 2021

Om innkjøpspris på strøm

Dersom du velger en avtale for “strøm til innkjøpspris” kan dette være en praktisk avtale som sikrer deg billig strøm på sikt, men du kan også ende opp med å betale mer for strømmen din. Hvordan du kommer utav det vil ofte komme an på hvordan leverandøren utfører vekting og gjennomsnittsberegningen av markedsprisen, og hvordan dette passer sammen med forbruket ditt.

Hva er innkjøpspris på strøm?

Innkjøpspris består som regel av en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen, ett innkjøpspåslag, et prispåslag som regnes i øre per kwh, samt i noen tilfeller også et fast månedsgebyr. Den vektede markedsprisen beregnes med utgangspunkt i prisene fra Nord Pool sin kraftbørs, som varierer fra dag til dag og time til time.

Slik bestemmes innkjøpsprisen

Når man inngår en innkjøpsprisavtale vil strømleverandøren starte med å kartlegge forbruket ditt og lage en forbruksprofil. Denne forbruksprofilen bruker strømleverandøren for vektingen av gjennomsnittsprisen. Fordi det kan være til dels store variasjoner mellom strømprisene de forskjellige tidene på dagen, kan vektingen ha relativt stort utslag på strømregningen din.

I praksis betyr dette at strømleverandøren sjekker hvor mye strøm du bruker forskjellige tider på døgnet. Denne informasjonen bruker leverandøren til å bestemme vektingen for gjennomsnittsberegningen av markedsprisen. For eksempel kan det hende at 40% av forbruket ditt skjer innenfor timer når strømmen er billigere, noe som vil resultere i en lavere pris for 40% av forbruket ditt.

Det kan være store forskjeller mellom ulike innkjøpsprisavtaler

Det finnes en mengde innkjøpsprisavtaler i markedet, og av ulike grunner vil du finne at disse også er priset forskjellig. Dette kommer av hvordan de forskjellige komponentene i innkjøpsprisen blir vektlagt. For eksempel vil de ulike leverandørene ofte beregne gjennomsnittet av markedsprisen på forskjellige måter.

I tillegg vil de forskjellige strømleverandørene ha forskjellige påslag per kwh du kjøper, i tillegg til et innkjøpsprispåslag som også kan variere noe mellom de forskjellige leverandørene. En annen ting som skiller disse avtalene fra hverandre er at noen av disse har et fast månedsgebyr, mens andre ikke har dette.

Hvor i landet du bor bidrar også til å gjøre innkjøpsprisavtalene forskjellige. Dette er fordi Norge er delt inn i fem forskjellige prisområder. Disse er Sørøst (NO1), Sørvest (NO2), Midt (NO3), Nord (NO4) og Vest (NO5). Av disse områdene er Midt (NO3) og Vest (NO5) ofte kjent for å være litt dyrere.

Det viktige å huske på når det gjelder innkjøpsprisavtaler er at beregning av gjennomsnittspriser gir strømleverandøren mye fleksibilitet når det gjelder vekting av prisene. Dette kan falle ut i din favør, men det er kanskje ikke utenkelig at vektingen ofte ender opp i strømleverandørens favør. Du bør derfor selv undersøke hvordan strømleverandøren utfører gjennomsnittsberegninger og vekting for avtalen, og hvordan dette passer sammen med bruksmønsteret ditt.

Forskjellene mellom innkjøpspris og spotpris

Innkjøpspris har mye til felles med spotpris og timespot. Alle disse avtaleformene tar utgangspunkt i prisene som leverandøren betaler når kraften kjøpes fra kraftbørsen NordPool. Dette betyr at disse avtalene for eksempel vil ha lignende prisutvikling blant annet når det gjelder forskjeller mellom sommerhalvåret og vinterhalvåret.

Samtidig har disse avtalene noen viktige forskjeller. En spotprisavtale vil som regel innebære at du blir belastet gjennomsnittsprisen som strømmen selges for av NordPool. Det samme gjelder en innkjøpspris-avtale, men hvordan dette beregnes er forskjellig. Ved innkjøpspris avtaler vil nemlig prisen være vektet basert på forbruksmønsteret ditt.

Med en timespot-avtale betaler du for den strømmen du bruker når du bruker den. Dette kan være særlig attraktivt for de som bruker mest strøm i de timene med lavest strømpris. En innkjøpspris avtale tar også høyde for bruksmønsteret ditt ved hjelp av vekting, men ikke time for time, slik som timespot-avtaler gjør, og gir deg derfor litt mer forutsigbarhet.

Dette kan høres vel og bra ut, og dersom vektingen gjøres rett kan dette teoretisk sett komme kunden til gode, men det som i noen tilfeller kan bli problematisk er at det ikke nødvendigvis er åpenhet rundt hvordan denne vektingen gjøres, og hvilke data som ligger til grunn for dem.

I tillegg vil man ofte også betale et eget innkjøpspris-påslag, som kommer på toppen av det vanlige påslaget, og noen strømleverandører har også blitt kritisert for å inkludere sine innkjøpskostnader som en del av strømprisen. I disse tilfellene blir det mye vanskeligere for kundene å sammenligne forskjellige strømavtaler.

Generelt sett regnes innkjøpsavtaler ofte for å være noe dyrere enn spotprisavtaler, i hovedsak på grunn av tilleggspåslagene de innebærer. I noen tilfeller kan man også ende opp med å betale mer på grunn av slik vektingen og gjennomsnittsprisen blir utregnet. Dersom man vurderer en strømavtale med innkjøpspris er det derfor viktig å forsikre seg om akkurat hvilke kostnader som inngår i de forskjellige delene av prisen, og hvordan kraftleverandøren beregner vekting og beregning av gjennomsnittspris.

Når man vurderer spotprisavtaler og innkjøpspris avtaler er det viktig å huske på at disse begrepene ikke er lovregulerte, og navnene blandes derfor til en viss grad sammen. Det er derfor alltid viktig å sjekke vilkårene for avtalen du vurderer nøye.

Tommelfingerregelen her kan være å se etter ordene “veid” eller “vektet”. Dersom disse uttrykkene brukes er det ofte i realiteten en innkjøpsprisavtale, selv i de tilfellene navnet på avtalen tilsier at det egentlig burde vært en spotprisavtale.

Fordelene med innkjøpsprisavtaler

Avtaler med innkjøpspris, i likhet med spotprisavtaler, gir deg muligheten til å nyte godt av svingningene i markedet i de periodene det er billig strøm. Dette er for eksempel vanlig på sommerhalvåret da mindre energi brukes, samtidig som mye ofte produseres. Spotpris-baserte avtaler har de siste årene gitt billigere strøm enn variabelpris-avtaler og fastpris-avtaler.

Ulempene med innkjøpsprisavtaler

Selv om innkjøpspris-avtaler gir noe mer forutsigbarhet enn timespot-avtaler er det fortsatt en avtaleform som gir mye mer svingninger enn variabelpris-avtaler eller fastpris-avtaler. Dette betyr at man for eksempel kan bli overrasket av høyere strømregninger med høy strømpris på vinterhalvåret når det er kaldt ute og man samtidig bruker ekstra mye strøm.

Innkjøpspris-avtaler er ofte kjent for å være dyrere enn spotprisavtaler, og er også kjent for å være vanskeligere å sammenligne. Det finnes ingen standard for hvordan vekting gjøres, og du må derfor stole på at strømleverandøren din er rettferdig med hvordan vektingen gjøres og hvordan gjennomsnittsprisen beregnes.

Ofte stilte spørsmål om strøm til innkjøpspris

Hva er forskjellen på Spotpris og innkjøpspris?
Spotpris og innkjøpspris er to begreper som av og til benyttes om hverandre, og dette kan til tider skape litt forvirring. Litt av denne forvirringen kan være fordi disse to avtaletypene har en hel del likheter. Begge disse avtaletypene er basert på markedsprisen fra NordPool. Hovedforskjellen er at Innkjøpspris-avtalene bruker vekting basert på forbruksmønsteret ditt. I tillegg kommer vanligvis et ekstra innkjøpspris-påslag.
Er innkjøpspris avtaler dyrere enn spotpris avtaler?
Her er det ingen garantier, ettersom avtalene fra de forskjellige strømleverandørene kan være relativt forskjellige i måten de håndterer vekting på. Mye vil også komme an på forbruksmønsteret ditt og hvordan det passer i forhold til slik vektingen gjøres hos strømleverandøren. Innkjøpspris avtaler innebærer også innkjøpspris-påslag. I mange tilfeller vil innkjøpspris-avtaler derfor vise seg å koste mer enn spotpris avtaler.
Hva er vekting?
Vekting er når prisingen på forbruket ditt tilpasses år på dagen forbruket ditt skjer. For eksempel, dersom 40% av forbruket ditt skjer i en tidsperiode når strømmen er billigere, vil du få en billigere pris på 40% av strømforbruket ditt.
Hvorfor kan vekting være problematisk?
Det har foreløpig ikke blitt satt klare regler og retningslinjer for hvordan vekting og beregning av gjennomsnittspriser skal gjøres ved utregning av strømpris i innkjøpspris-avtaler. Dette har ført til uklarhet misbruk blant noen av de mindre seriøse aktørene i markedet. Dette er en situasjon som også gjør det vanskeligere å sammenligne individuelle innkjøpspris-avtaler.
Er innkjøpspris-avtaler en type variabelpris avtaler?
Nei, innkjøpspris avtaler klassifiseres oftest som en variasjon av spotpris-avtaler ettersom de følger markedsprisen fra NordPool tettere enn det en Variabelpris-avtale gjør.

Lær om strømmarkedet

Usikker på hvor du skal begynne? Våre eksperter har satt sammen et flerfoldig sett med guider med tips og råd som gir deg all informasjonen du trenger

Nettleie

Nettleie: Hvorfor må jeg betale dette?

Nettleie er et beløp på strømfakturaen din som betales videre til det selskapet som eier strømnettet i ditt område og overfører strøm du kjøper fra strømselskapene til din bolig.
06 Juni 2024
Strøm
si opp strømavtalen

Hvordan man sier opp strømavtalen

Det kan koste dyrt å låse seg inn i en avtale I disse dager er det veldig mye å velge mellom i markedet når det gjelder strømavtaler. På grunn at de aller fleste av kundene foretrekker avtaler uten bindingstid er...
06 Juni 2024
Strømregningen
Slik leser du strømregningen

Forstår du strømregningen? Slik leser du den

Når du leser strømregningen din vil du finne mange ord og uttrykk som ikke brukes til dagligdags. Da kan det være vanskelig å forstå akkurat hva som menes. Vi har derfor her tatt for oss de vanligste ordene og uttrykkene du kan finne på strømregningen din, hva de betyr, og hva de betyr for strømregningen din
06 Juni 2024
Strømregningen
Strømforbruk i norge

Strømforbruk i Norge

Nordmenn i verdenstoppen Norge er et rikt land med kaldt klima og billig strøm, så det er kanskje naturlig at nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av strøm. Faktisk bruker norske husstander nesten dobbelt så mye strøm som...
06 Juni 2024
Strøm
hva påvirker strømprisene

Hva påvirker strømprisene?

Strømprisen varierer fra time til time og fra dag til dag. Hva vi må betale for strømmen vi bruker bestemmes av Nord Pool, og det kan virke litt rart at strømprisen kan variere hele tiden. Strømprisene er ofte et hett...
06 Juni 2024
Strøm

O Melhor Cassino E Apostas Esportivas Nacionais ᐈ Pin-u

O Melhor Cassino E Apostas Esportivas Nacionais ᐈ Pin-up Baixe Arruíi Aplicativo Pin-up Para Apostar Uma Vez La Cual Algum Rea Instituto Stem” Content Baixar Pin Up At The Retirar O Recurso Financeiro Que Você Ganha – Termos At The...
09 Mars 2023
casino