Gudbrandsdal Energi AS

Kontaktinformasjon
Strømavtaler fra Gudbrandsdal Energi

Om Gudbrandsdal Energi

Når det kommer til lokale utfordrere til de største aktørene er Gudbrandsdal Energi en av de mest etablerte navnene. De er en landsdekkende strømleverandør som har et mål om å tilby billigst mulig strøm til sine kunder. Gudbrandsdal Energi har en historie som strekker seg helt tilbake til 1916 og regnes som en av de største kraftleverandørene i Norge. Selskapet eies av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Ringebu. Gjennom datterselskapet Gudbrandsdal Energi Produksjon er selskapet også en av de største kraftprodusentene i Norge. 

Hovedkontoret til Gudbrandsdal Energi ligger på Vinstra i Gudbrandsdalen, her er også resten av konserter lokalisert. Som en av de største kraftleverandørene i Norge hadde selskapet ved utgangen av 2020 mer enn 100.000 strømkunder over hele landet. Gudbrandsdal Energi har som filosofi at strøm ikke trenger være verken dyrt eller vanskelig. Derfor jobber selskapet aktivt med alltid å være blant de rimeligste alterantivene for sluttkundene, samtidig som de tilbyr kundeservice av høy kvalitet og gode løsninger. 

Målet er alltid at det kal være lettvint og problemfritt å være kunde hos Gudbrandsdal Energi. Strategien ser ut til å virke da selskapet i en årrekke har hatt bransjens mest fornøyde kunder og kundebasen fortsetter å vokse stabilt oppover. 

Gudbransdal Energi i privatmarkedet

Som en av de største leverandørene av strøm i Norge har Gudbrandsdal Energi en rekke produkter tilgjengelig for privatpersoner og husholdninger i Norge. Her kan du velge avtaler som varierer fra de mest konkurransedyktige prisene, til avtaler som gir langt mer forutsigbare kostnadsnivåer for husholdningen fremover. Selv om spotpriser kan være kostbart gjennom deler av året er det fortsatt denne typen avtaler de aller fleste forbrukerøkonomer, samt Forbrukerrådet anbefaler langsiktig. Du vil da få full nytte av svigningene i markedet, både når de stiger og synger i takt med det generelle kraftmarkedet. 

Markedskraft (Spotpris)

Markedskraft er den mest valgte avtalen hos Gudbrandsdal Energi og er en enkel strømavtale som følger den generelle prisutvikligen på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Her får du en fast lav abonnementspris som garanteres for en fem års periode, samt et lite påslag som legges på hver kWh benyttet. Dette gir de mest konkurransedyktige prisene, men det er også fare for at man tidvis vil oppleve høy volatilitet i strømkostnaden. 

En fordel med Markedskraft fra Gudbrandsdal Energi er at du kun betaler for den strømmen du faktisk bruker, og den prisen på strømmen det tidspunktet du bruker den. Spotprisen kan variere mye gjennom døgnet og dette vil gi utslag på avtalen din (dette gjelder kun timesmålte anlegg). 

For å være en av de letteste strømleverandørene har Gudbrandsdal Energi ingen bindingstid på sin avtale og spotprisen fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. Du får derfor strøm til samme pris som Gudbrandsdal Energi kjøper den inn, kun ilagt et lite påslag som dekker lovpålagte elsertifikater og andre kostnader knyttet til handelen. Det er verdt å merke seg at Gudbrandsdal Energi som utgangspunkt krever at man tegner eFaktura eller e-postfaktura for å oppnå de beste prisene. Dersom du heller ønsker tilsendt faktura vil et fakturagebyr påløpe. Unntaket er for kunder født før 01.01.1944 som ikke vil bli ilagt et fakturagebyr dersom de ønsker tilsendt faktura. 

GE Minispot

Gudbrandsdal Energi Minispot er en strømavtale der du betaler et fast månedsbeløp i fastledd og bare 1 øre/kWh i påslag. Dette påslaget dekker kun de lovpålagte kostnadene til Gudbrandsdal Energi inkludert elsertifikatet om alle strømleverandører er pålagt. Spotprisen fastsettes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool og gjelder alle strømleverandører i Norge. 

Har du et timesmålt anlegg vil du kun betale for spotprisen på de aktuelle tidspunktene da strømmen faktisk har blitt benyttet. Dette betyr at du kan slippe unna de verste pristoppene og bare betaler for den strømmen du faktisk bruker på tidspunktet. For å gi høy fleksibilitet til kundene har Gudbrandsdal Energi ingen bindingstid på sine avtaler, men de har krav om at man benytter seg av eFaktura eller e-postfaktura for å oppnå de gunstigste prisene. 

GE Smartspot

Ønsker du litt mer forutsigbarhet knyttet til strømkostnadene dine vil GE Smartspot være et godt alternativ. Her får du en spotavtale fra Gudbrandsdal Energi der påslaget garanteres i 12 måneder. Dermed er det kun strømprisen fastsatt av Nord Pool som endrer seg, ikke påslaget fra strømselskapet ditt. Dette gir en økt forutsigbarhet i kostnadene, samtidig som du kan benytte deg av spotpris som er det desidert billigeste over tid. 

Du betaler den faktiske timesprisen for det tidspunktet du benytter deg av strømmen med utagngspunkt i prisen satt av den nordiske kraftbørsen Nord Pool. For at dette skal være mulig er det viktig at du har et timesmålt anlegg. Da vil du få mest ut av muligheten til å faktureres time for time der denne avtalen er absolutt mest gunstig. 

Som en del av sitt mål om billig strøm og fornøyde kunder har Gudbrandsdal Energi ingen bindingstid på sine avtaler. Er du ikke helt fornøyd kan du enkelt gå inn på Mine sider og bytte avtale, eller si opp avtalen etter ønske om dette. Skulle det oppstå prisendringer etter den garanterte perioden vil dette varsles skriftlig 14 dager før prisendringen trer i kraft. 

Trumf Strømavtale – GE Spot

Trumf strømavtale er en samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdal Energi og Trumf for deg som er Trumf medlem. Her kan du få en gunstig spotavtale med muligheten til å opptjene 2% Trumf bonus på strømforbruket ditt. Trumf Strøm har ingen pålagte fastbeløp eller bindingstid, men byr på konkurransedyktige strømpriser og muligheten til å få igjen noen kroner gjennom Trumf bonusen. 

Den løpende avtalen betyr at du kun betaler timesprisen for strømmen på det tidspunktet du faktisk benytter deg av den. Spotprisen fastsettes av den nordiske kraftbørsen Nord Pool og er lik for alle som kjøper inn strøm på vegne av kunder. Dersom du ikke tidligere har hatt strømavtale hos Gudbrandsdal Energi de siste 12 månedene vil du i tillegg motta 225,- i velkomstbonus fra Trumf. 

For å benytte seg av denne avtalen må man være Trumf medlem, samt opprette AvtaleGiro eller eFaktura/e-postfaktura. Da unngår du fakturagebyret og får den mest kostnadseffektive strømavtalen tilgjengelig. Dersom du ikke tegner AvtaleGiro og eFaktura vil det påløpe fakturagebyr for manglende tegning av disse. 

Fastprisavtaler

Ønsker du mer forutsigbare kostnader knyttet til strømforbruket ditt vil fastprisavtale være et forutsigbart alternativ. Her får du en strømavtale med fastpris der du kan velge for hvor lang periode du ønsker at avtalen skal bindes. Det er viktig å merke seg at denne typen avtale har bindingstid og at det derfor kan oppstå gebyrer om du ønsker å tre ut av avtalen før perioden er over. Gudbrandsdal Energi tilbyr to forskjellige fastpris avtaler der du kan velge bindingstid på 3 og 12 måneder. 

Fastpris 1 år

Med fastpris 1 år får du en fastprisavtale som har en bindigstid på 12 måneder, der du får en avtalt pris for hele perioden. Dermed oppnår du økt forutsigbarhet og unngår volatiliteten som spotpris avtaler medfører. Når perioden er over vil avtalen føres over til avtalen “Variabel Kraftpris”, men du kan fritt velge å tegne deg for en ny 12 måneders periode. 

Fastpris 3 mnd

Dersom du bare ønsker å sikre deg fastpris i usikre tider vil fastpris 3 måneder gjøre økonomien hakket mer forutsigbar. Du vil betale en fast pris per kWh i hele perioden slik at kun forbruk gir utslag på totalprisen for perioden. Fordelen her er at du vet hvor mye du skal betale per kWh i tre måneder frem i tid og dermed kan ta hensyn til dette i økonomien. Når perioden utløper vil avtalen endres til “Variabel Kraftpris”, men du kan fritt velge å tegne binding for en ny 3 eller 12 måneders periode om du ønsker. Avtalen krever at du har eFaktura/e-postfaktura eller AvtaleGiro for å få den laveste prisen. 

Variabel Kraftpris

Variabel Kraftpris er avtalen for deg som ønsker å ligge et sted mellom spotpris og fastpris. Her unngår du de mest volatile bevegelsene fra spotprisen, men du kan samtidig nyte godt av de langsiktige bevegelsene i markedet. En variabel pris er gjerne mer stabil over tid enn spotavtaler som gir muligheten for å unngå de verste pristoppene. Avtalen faktureres månedelig på etterskudd og har krav om at du benytter eFaktura eller e-postfaktura. Strømavtalen har ingen bindingstid og alle prisendringer vil varsles skriftlig 14 dager før endringer trer i kraft. 

GE Trygg

GE Trygg er en strømavtale for deg som ønsker variabel pris, men vil unngå de høyeste pristoppene. Her får du en strømavtale fra Gudbrandsdal Energi med pristak. Dette byr på økt trygghet i hverdagen og en forutsigbarhet knyttet tli strømkostnadene dine. Pristaket settes per kvartal som betyr at du har en garanti for at prisen ikke vil overstige dette nivået for den kommende tre måneders perioden. 

Pristaket settes etter en markedsmessig vurdering gjort av Gudbrandsdal Energi og samarbeidspartnere. Fordelen med denne avtalen er at du kan ta del i prisgunstige utviklinger i markedet, men ha tryggheten at prisen aldri vil stige mer enn pristaket satt for perioden. Selv om prisen på Nord Pool børskraften overstiger det aktuelle pristaket vil ikke dette gi utslag på din endelige kostnad så lenge du er i avtale perioden. Eventuelle prisendringer vil varsles skriftlig fra Gudbrandsdal Energi 14 dager før de trer i kraft. 

Variabel GOO 15

Skulle du ønske å redusere miljøavtryket til boligen din vil Variabel GOO 15 fra Gudbrandsdal Energi være en flott strømavtale. Her får du en strømavtale som ligger et sted mellom spotpris og fastpris. Dette betyr at avtalen ikke har den samme volatiliteten som en spotavtale har, men du vil fortsatt nyttiggjøre deg av generelle bevegelser i markedet over tid. Dermed får du en strømavtale som er mer stabil enn spotpriser, men fortsatt gunstigere enn fastpris langsiktig. 

Denne strømavtalen fra Gudbrandsdal Energi inneholder GOO (Guarantees of Origin) som er fornybargarantier. Dette betyr at du kan spore opprinnelsen til strømkilden og dermed være sikker på at disse kommer fra bærekraftige kilder. Avtalen faktureres på en månedlig basis etterskuddsvis og har et krav om at man tegner eFaktura/e-postfaktura og AvtaleGiro fakturering. Det er ingen bindingstid på GOO 15 og du vil bli varslet av Gudbrandsdal Energi om alle eventuelle prisendringer 14 dager før de trer i kraftig. 

Gudbrandsdal Energi for bedriftskunder

Spotpris Næring

Denne strømavtalen er en vanlig spotavtale for næringslivet. Her handler Gudbrandsdal Energi inn kraft direkte fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool og prisene vil variere i takt med tilbud og etterspørsel i markedet. Avtalen benytter seg av timesmåling som betyr at du kun betaler for den strømmen du faktisk bruker og betaler prisen for kraft på tidspunktet du bruker den. Dersom du har et eldre anlegg som ikke støtter timesmåling vil Gudbrandsdal Energi benytte seg av netteiers JIP til avregning av forbruk.

I tillegg til innkjøpspris fra Nord Pool kommer det et mindre påslag, men det er ingen faste abonnementspriser utover dette. Påslaget dekker kostnader knyttet til innkjøp av kraften, samt lovpålagte elsertifikater. Avtalen faktureres på månedsbasis etterskuddsvis og det anbefales at man velger en digital faktura, da unngår man fordyrende fakturagebyrer. Strømavtalen har ingen bindingstid og alle endringer i påslag vil varsles kunde skriftlig 14 dager før iverksettelse. 

Fastpris 1 år Næring

For at bedriften skal ha forutsigbarhet i driften kan man velge å binde strømprisen for en periode på 12 måneder. Da vil man betale fast pris per kWh i hele den aktuelle perioden. Dette vil skjerme bedriften for ubehagelige prisøkninger og volatiliteten som er knyttet til spotavtaler. Fordelen med å vite hvor mye man betaler per kWh i ett år fremover gjør at man enklere kan budsjettere driften på en ryddig måte. 

Det er ingen abonnementskostnader på avtalen og du betaler kun et fast påslag til Gudbrandsdal Energi som dekker kostnader knyttet til elsertifikater og innkjøp fra kraftbørsen. Denne strømavtaen har en bindingstid på hele perioden, det vil derfor påløpe bruddgebyr dersom du velger å avslutte før perioden er over. Når de 12 månedene er over vil avtalen endres til Spotpris Næring, men du står fritt til å tegne en ny strømavtale på nye 12 måneder. 

GE Trygg Næring

GE Trygg Næring er en avtale som gir bedriften et pristak på strømprisen for en bestemt periode. Dette gir en garanti mot høye pristopper, jevnere og mer forutsigbare priser og fleksibiliteten til å nyttiggjøre seg av positive bevegelser i kraftmarkedet. Strømavtalen har en bindingstid på den aktuelle kvartalen. Fordelen er at du som kunde får en garantert ris på strøm for den aktuelle kvartalen og dermed kan unngå de høyeste pristoppene som spotprisavtaler gjerne medfører. 

Kundefordeler fra Gudbrandsdal Energi

Som privatkunde hos Gudbrandsdal Energi får du tilgang til et omfattende kundeprogram med gode tilbud og rabatter fra en rekke samarbeidspartnere. Her vil du finne alt fra rabatter på forsikringer og nettbutikker, til bonus på tjenester og abonnementer. Du får dermed langt mer enn bare billig strøm dersom du blir kunde hos Gudbrandsdal Energi. 

Noen gode eksempler på avtaler er 10% rabatt på dekk, inntil 0,30% rabatt på boliglån, 2% bonus på strømforbruk og gunstig mobilabonnement. Det legges stadig til nye og spennende tilbud som gjør at du kan spare penger på en rekke hverdagslige utgifter.

Sammenlign strømpriser nå

Se aktuelle strømpriser fra over 400 forskjellige strømavtaler. Bytt nå og spar penger!

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Frogner
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Hemne
Hemnes
Hemsedal
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Majorstuen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøy
Nedre eiker
Nes
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
SØr-aurdal
SØr-fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
SØrreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
TjØme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
TrÆna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
VadsØ
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern