Category Archives for Strømleverandører

Polar Kraft: stort utvalg av billige kraftavtaler

engineer looking at power lines

Fordelaktige priser, gunstige fordeler og lokalt engasjement: Polar Kraft AS er en strømleverandør fra Nord-Norge som driver både med omsetning av strøm og andre relaterte virksomheter. Polar Kraft ble etablert da Kraftinor fusjonerte med SKS Kraftsalg rundt 2017-2018.

Foruten å tilby en av Norges beste fastprisavtaler, deler dette selskapet i nord ut 60 000 kr hver eneste måned til lokale organisasjoner og foreninger. Selskapet er ikke bare dedikert til å tilby gunstige kraftavtaler i Norge, de har også har et stort samfunnsengasjement.

Spotprisavtaler fra Polar Kraft

polarkraft-logoSpotprisavtaler er som regel billigere enn andre typer avtaler, så sant du regner ut snittprisen på strømmen i løpet av et år. Du følger innkjøpsprisen på markedet, samt betaler et lite påslag i prisen. Det betyr at strømregningene er lave om sommeren, men du betaler mer i høyprisperioder.

Polar Spot Lavpris

Dette er avtalen for deg som ønsker å kjøpe billig strøm, men uten å måtte binde deg. Du må betale via avtalegiro eller eFaktura for å kunne inngå denne avtalen. Prisen på strømmen ligger for øyeblikket på spotpris + et påslag på 4,10 øre/kWh, samt et månedsbeløp på 39,00 kr/mnd.

Polar Fornybar

Dette er en spotprisavtale med opprinnelsesgaranti. Du tar et standpunkt for miljøet ved å velge denne avtalen. All energi er 100 % fornybar. Det er også en ganske billig avtale, ettersom du betaler spotpris + et påslag på 7,00 øre/kWh. Månedsavgiften ligger på 39,00 kr/mnd.

Polar Spot Mobil

Dette er en billig strømavtale for deg som kan håndtere kundeforholdet via mobil. Du må bestille den via mobilappen MinStrøm. Andre avtaler kan derimot håndteres på selskapets hjemmeside via Min side.

Idrettsstrøm: støtt lokallaget ditt

Dette er avtalen for deg som ønsker å støtte lokal idrett. Det går 1 øre til et idrettslag som du selv har valgt for hver brukte kWh. Du betaler spotpris, pluss et påslag og en månedsavgift på 39,00 kr/mnd.

Avtaler med variabel pris

Du har større forutsigbarhet med variabel pris, ettersom alle prisendringer må varsles minst 14 dager i forkant. Du betaler vanligvis innkjøpsprisen og et påslag. Påslaget er større enn for fastpris, samtidig som det ofte blir billigere enn fastprisavtaler allikevel.

Dersom du ønsker å inngå en kraftavtale med variabel pris, bør du vurdere Polar Variabel. Du har ingen bindingstid, og du betaler kun 48,75 kr i månedsavgift og 68,63 øre per kWh for strømmen. Vennligst merk deg at disse tallene kan variere over tid.

Særdeles gunstige fastprisavtaler

fixed price analysis

En fastprisavtale kan sammenlignes med å binde renten på boliglånet. Du binder dermed strømprisen i en gitt periode, og du betaler det samme beløpet enten prisen på strømbørsen er høy eller lav. Et månedsbeløp på 39,00 kr/mnd kommer i tillegg.

Dersom du velger å kansellere før perioden er utløpt, må du betale et gebyr. Polar Fast 1 år er den mest populære, men du kan også velge Polar Fast 3 år eller Polar Fast 5 år om du ønsker enda større sikkerhet.

Denne prismodellen er som regel dyrere enn spotprisavtaler, samtidig som det er en god løsning for deg som trenger forutsigbare utgifter. Det kan også være verdt å vurdere denne typen avtale om du har et særdeles høyt strømforbruk om vinteren.

Andre prismodeller: Polar Bolig

Polar bolig er en stømavtale med forvaltet pris. Det betyr at du slipper selv å vurdere markedspriser, ettersom Polar Kraft alltid vurderer dette for deg. Du får billig strøm når strømmarkedet er gunstig, og du får fastpris når prisen på strømbørsen er høy. Du har ingen bindingstid, og månedsgebyret ligger på 48,75 kr per måned.

Det er enkelt å bytte

Det er enkelt å bytte strømleverandør. Det eneste du trenger å gjøre er å lese gjennom våre beskrivelser, velge et som passer optimalt for dine behov og sende inn et kort skjema på nett. Det nye selskapet sier opp den gamle avtalen på dine vegne.

Sammenlign strømpriser og kraftavtaler fra Dalane Energi

Dalane Energi logoØnsker du billig kraft fra et lokalt selskap som gir sjenerøst tilbake til kommunen din ved å sponse lokale lag? Dalane Energi er en kraftprodusent som er eid av kommunene Bjerkreim, Sokndal, Eigersund og Lund. Selskapet tilbyr avtaler som kan passe for ethvert budsjett og behov.

Her ser vi nærmere på de ulike strømavtalene som tilbys av Dalane Energi, slik at du enkelt kan velge den riktige kraftavtalen for deg. Selskapet tilbyr sponsor-prosjektet Dalane Lyspunkt som forskjellige foreninger, lag og andre organisasjoner i hjemkommunene kan søke om sponsormidler fra.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at nettleien kommer i tillegg. Det er Dalane Nett som er nettleverandør i området. De får automatisk beskjed om din måleravlesning, dersom du har fått ny strømmåler installert i boligen din.

Kraft24: for deg som vil ha den beste innkjøpsprisen

Kraft24 er en litt annerledes kraftavtale, ettersom den tilpasses ditt forbruk fra måned til måned. Du får dermed det innkjøpspris-/spotpris-produktet som er mest gunstig for deg en måneden. Vi skal nå gå gjennom de ulike spotpris-produktene nedenfor for å gi deg større innblikk i de ulike spotprisavtalene.

Spotprisavtaler fra Dalane Energi

Spotprisavtaler følger prisen på strømbørsen. De regnes for å være den billigste type kraftavtale om du regner ut gjennomsnittsprisen i løpet av ett år. De passer best for kunder som tåler svingninger i pris.

Strømmen blir for eksempel dyrere om vinteren. Dersom du hovedsakelig varmer opp huset ditt med strøm, kan regningen dermed bli ganske høy på vinterstid – særlig om du bor i et gammelt, trekkfullt hus. Om sommeren faller prisen som regel betraktelig, og det er derfor mange kunder kommer billigere ut med denne typen avtale.

Ung Strøm: kraftavtalen for deg under 35 år

Ung Strøm er en svært gunstig kraftavtale for alle som er under 35 år. Den følger som nevnt prisen på strømbørsen, og det er derfor regningen kan variere fra måned til måned. I skrivende stund betaler du spotpris pluss et påslag på 4,9 øre per kWh.

Avtalen er åpen for både nye og eksisterende kunder. Det er ingen bindingstid og heller ingen månedsavgift. Dersom du ønsker å motta faktura per e-post eller eFaktura, slipper du i tillegg gebyret for papirfaktura som for øyeblikket ligger på 39 kr.

high voltage post

Snøspot: Bind strømprisen om vinteren

Snøspot er en spotprisavtale som lar deg sikre strømprisen om vinteren for å unngå høye pristopper. Avtalen passer godt for deg som har et høyt strømforbruk i disse månedene. Du kan velge selv hvilken spotprisavtale du vil ha om sommeren.

For øyeblikket binder du deg til å betale 59,90 øre per kWh på vinterstid og ingenting i månedsavgift. Avtalen varer i 12 måneder, og du bør derfor være sikker på at du ønsker å beholde avtalen over tid.

Hyttekraft: et godt tilbud for deg med både bolig og hytte

Hyttekraft er en svært gunstig avtale for deg som har både bolig og hytte, særlig om du får strøm fra Dalane Energi til begge deler. Du kan velge mellom forskjellige typer avtaler til selve boligen, enten du vil ha Spot, Standard variabel eller Fastpris.

Du får en gunstig spotprisavtale til hytten med et påslag på kun 4,9 øre per kWh. Det finnes verken bindingstid eller månedsavgift. Dersom du kun ønsker strøm til hytten og bruker et annet strømselskap for boligen din, betaler du et påslag på 5,9 øre pr kWh.

Fastpris fra Dalane Energi

Fastpris er en strømavtale fra Dalane Energi som gir deg stor forutsigbarhet. Du betaler en fast sum i måneden, uavhengig av hva strømmen koster på strømbørsen. Du kan gjerne sammenligne det med å binde renten på et boliglån, bare at du binder strømprisen istedenfor.

Denne typen avtale kan være betryggende for alle som har behov for så nøyaktig kontroll over regningene som mulig. Det kan også være et alternativ for deg som har svært høye strømregninger på vinterstid.

Du betaler for øyeblikket 51,50 øre per kWh, og du binder deg til denne prisen i ett år om du inngår avtalen. Dette er en introduksjonspris. Dersom du bryter avtalen før året er omme, må du betale 1000 kr i gebyr. Det finnes derimot ingen oppstartsavgift eller månedsavgift.

Standard Variabel: markedspris med større forutsigbarhet

Standard Variabel er en strømavtale som følger markedsprisen, men påslaget blir låst i en lengre periode. Den er derfor dyrere enn vanlige spotprisavtaler, samtidig som den er rimeligere enn fastprisavtaler.

nighttime power in the city

Du betaler fortsatt spotprisen, men påslaget er mer avdempet og med mindre svingninger. Du blir dessuten varslet om prisendringer 14 dager i forkant. Per i dag koster strømmen 64,90 øre/kWh.

Finn den beste strømavtalen for deg

Det er svært enkelt å bytte strømavtale ved å benytte våre sammenligninger. Vi har studert de ulike kraftavtalene nøye og presenterer alternativene dine på en oversiktlig måte, slik at du slipper å gjøre dette selv. Det koster heller ingenting å bytte, så sant du ikke har bindingstid.

Det eneste du trenger å gjøre er å lese gjennom de ulike avtalene og velge den som passer best for deg. Deretter fyller du bare ut et kort skjema. Det nye selskapet ditt sier opp den gamle avtalen på dine vegne.

GNP Energy gir deg strøm til gunstige priser

GNP Energy logoGNP Energy er et uavhengig kraftselskap som kjøper og selger energi, uten å produsere kraft selv. De har som mål å utfordre kraftbransjen og tilby så gode strømpriser for kunden som mulig. De ønsker også å kunne tilby et av markedets beste kundeservice for å kunne skape gode erfaringer for kundene sine. Selskapet kom på markedet i 2010 og het Oslo Kraft AS frem til 2018.

Spotprisavtaler: svært lave priser

Spotprisavtaler følger innkjøpsprisen på markedet. Det regnes for å være den rimeligste typen avtaler, dersom du regner ut gjennomsnittsprisen på strømmen i løpet av året. Selv om prisen ofte stiger om vinteren, synker den til gjengjeld om sommeren.

Marked Online fra GNP Energy

Dette er en spotprisavtale for kunder som kan betale via eFaktura eller avtalegiro. Du får svært lave priser mot at kundeforholdet håndteres på nett. Du betaler ingen månedsavgift og strømprisen er for øyeblikket 18,50 øre per kWh.

Spot og Spot Marked

Spot og Spot Marked er en spotprisavtaler uten bindingstid. Forskjellen mellom disse to er at Spot Marked er et introduksjonstilbud for nye kunder med ingen etableringsgebyr og -30,00 øre/ kWh i avslag. Etter at måneden har utløpt, overføres du til den vanlige avtalen.

Den vanlige avtalen følger prisen på den nordiske kraftbørsen, samt et påslag på 9,25 øre/kWh. Månedsprisen ligger på 39 kr per måned og du blir fakturert etterskuddsvis. Dersom du ikke inngår avtalegiro eller eFaktura, må du betale 49 kr i faktureringsgebyr.

electricity supplier

Variabel pris: tre forskjellige Flytende Pris-avtaler

GNP Energy tilbyr tre forskjellige avtaler i kategorien variabel pris som heter Flytende Pris Kampanje, Flytende Pris Online og Flytende Pris Web. Du får større forutsigbarhet sammenlignet med spotprisavtaler. Strømprisen følger markedet, men låses i en lengre periode for å gi deg bedre oversikt.

Flytende Pris Kampanje og Standard

Dette er en introduksjonskampanje som gjelder i to måneder, og du overføres til standardavtalen når perioden har utløpt. I kampanjeperioden betaler du kun 29,90 øre/kWh, inkludert el-sertifikat. Du betaler 85 øre/kWh etter at du overføres til standard. Vennligst merk deg at disse prisene kan variere over tid.

Flytende Pris Online og Flytende Pris Web

Du må kunne betale via e-faktura eller avtalegiro for å kunne inngå avtalen Flytende Pris Online. Strømmen koster i skrivende stund 77,95 øre/kWh. Dersom du ikke oppretter avtalegiro eller eFaktura innen 14 dager, kan GNP Energy overføre deg til avtalen Folkepakka.

De samme vilkårene gjelder for Flytende Pris Web. Du betaler kun 19 kr i månedsavgift og strømprisen ligger for øyeblikket på 85,76 øre/kWh. Prisen på alle variabel pris-avtaler kan endres med 14 dagers varsel via e-post eller brev. Du kan også se gjeldende priser inne på Min side.

Andre strømavtaler og tilbud

GNP Energy har i tillegg forskjellige strømpakker som gir deg visse fordeler, enten du ønsker et pristak for å sikre deg mot store markedssvingninger eller du vil ha en prisgaranti. Her går vi gjennom de mest populære og viktigste pakkene som gir deg særs gode kundefordeler.

Trygghetspakka: Topp 10-garanti

Trygghetspakka er for deg som ønsker å alltid være blant de 15 billigste strømavtalene på markedet, beregnet på årlig basis. Denne avtalen kalles en forvaltningsavtale, hvor GNP Energy hele tiden foretar prissikring og innkjøp av strøm med hensyn til gjeldende markedstrender.

Det er 12 måneders bindingstid på denne avtalen og du betaler 79 kr i månedspris. Regningen betales på forskudd. Strømprisen er i skrivende stund 79,75 øre per kWh. Du belastes et gebyr på 1800 kr om du bryter bindingstiden før avtaleperioden har utløpt.

Folkepakka: garanti mot høye priser

Du kan velge mellom forskjellige Folkepakka-avtaler. Folkepakka Garanti har et pristak på kun 69 øre/kWh. Det betyr i praksis at strømprisen din aldri kan gå over denne summen i løpet av avtaletiden som er på 36 måneder. Nye kunder får et pristak på 30,50 øre/kWh de to første månedene.

Folkepakka er en strømavtale som gir deg forvaltningspris på energi, samt en månedsavgift på kun 49 kr. Du unngår de verste prisstoppene, samtidig som du får en gjennomsnittlig god pris. Nye kunder får en prisgaranti på 39,20 øre/kWh de første tre månedene, et tilbud som også kalles for Folkepakka Fastpris 3 mnd kampanje.

I praksis betyr forvaltningsprisen at GNP Energy kontinuerlig foretar prissikring og innkjøp med hensyn til markedssituasjonen. Du har ingen bindingstid og prisen inkluderer moms. Du må betale nettleie i tillegg.

Bytt strømleverandør i dag

Det er få grunner til å forbli lojal mot strømselskapet ditt. I dag kan du velge blant mange særdeles gode avtaler og potensielt spare mange tusenlapper i året. Det er utrolig enkelt å bytte:

  • Les gjennom vår sammenligning av priser og avtaler
  • Trykk på avtalen du liker best og fyll ut et kort skjema for å bytte strømleverandør
  • Len deg tilbake, mens det nye selskapet ordner alt papirarbeidet

Stort enklere enn dette kan det ikke bli. Det er helt trygt å bytte, ettersom du kan benytte deg av et angreskjema innen 14 dager for å oppheve den nye avtalen om du skulle ombestemme deg. Vi har gjort alt grovarbeidet for deg, slik at du bare trenger å klikke deg frem til den avtalen som du liker best.

TrøndelagKraft: rimelige strømavtaler og fornøyde kunder

trondelagkraftDu kan spare mye penger på å bytte strømavtale, og TrøndelagKraft er en strømleverandør som tilbyr lave priser og gode kundefordeler. Selskapet er et datterselskap av Fjordkraft, og det nåværende strømselskapet ble til når TrønderEnergi Marked AS fusjonerte med Trondheim Kraft AS i 2018. Her ser vi nærmere på noen av de beste kraftavtalene deres.

Strømavtaler til spotpris

Kraftavtaler i kategorien spotpris er avtaler som følger innkjøpsprisen på strømmen. Du betaler lite når strømmen fra kraftbørsen er billig, men prisene stiger ofte om vinteren når prisen stiger. Kraftbørsen er et nordisk marked for strøm, også kalt for strømmarked. I gjennomsnitt er det spotprisavtalene som viser seg å være de rimeligste.

TrøndelagKraft Spotpris: en av de billigste avtalene

TrøndelagKraft Spotpris har for øyeblikket et lavt påslag pålydende 5,49 øre per kWt og en månedsavgift på 27 kr. Påslaget inkluderer alt av lovpålagte avgifter som elsertifikat. Dette er en svært gunstig avtale som er tilgjengelig for både nye og eksisterende kunder. Det koster ikke noe å inngå avtalen og det er heller ingen bindingstid.

Strømavtaler til variabel pris

Kunder som ønsker en viss forutsigbarhet bør vurdere variable strømprisavtaler istedenfor. De koster mer enn spotprisavtaler, men du sikres et pristak og blir varslet minst 14. dager i forkant av prisendringer. Det gir deg mer kontroll over regningen.

TOBB Garanti og Rabatt: garantert gode priser

TOBB Garanti og TOBB Rabatt er kraftavtaler som for alle som bor i et TOBB boligselskap, er medlem eller sitter i styret. Ingen av disse to avtalene har bindingstid. De er tilgjengelige for både nye og eksisterende kunder hos strømselskapet, så sant du er medlem i TOBB.

Begge faller inn under kategorien variabel pris. Din strømpris styres fortsatt av markedsprisen, men du får en viss forutsigbarhet ettersom prisen fastsettes i en gitt periode. Du blir varslet om prisen skulle endre seg.

Den største forskjellen mellom disse to er prisen. Månedsprisen for TOBB Garanti er 28,05 kr og strømprisen ligger for øyeblikket på 51,90 øre/kWh. TOBB Rabatt har også en månedspris på 28,05 kr, mens strømprisen ligger på 59,49 øre per kWt.

Trønderavtalen: garantert billigere kraft enn hos konkurrentene

Trønderavtalen skiller seg ut en svært god prisgaranti. Prisen alltid skal være lavere enn hos de fem største konkurrentene, sammenlignet med tilsvarende kraftavtaler. Månedsbeløpet er på 19 kr. Strømprisen følger markedsprisen og inkluderer elsertifikat.

man with a bulb

Det bør allikevel nevnes at TrønderlagKraft tilbyr 100% prismatch på alle sine avtaler. Det betyr at de matcher prisen, dersom du tilbudt en tilsvarende, men rimeligere avtale andre steder. Det er i så fall bare å ta kontakt med kundeservice per telefon. Du finner også nærmere informasjon på Min side (www.trondelagkraft.no).

Garantipris: strømavtale med pristopp

Garantipris har en pristopp som sikrer deg mot overraskende høye strømregninger. Du har garantert ingen ubehagelige overraskelse i vente, og du blir varslet i god tid i forkant av eventuelle endringer.

Spesielle strømavtaler med fordeler

TrøndelagKraft har ytterligere avtaler med gode priser på kraft og energi som er siktet inn på visse kundegrupper. Det anbefales å ta en titt på disse avtalene for å vurdere om det kan være lønnsomt for deg å bytte, for eksempel om du er mye ute og flyr.

Eurobonus-avtalen: for deg som flyr mye

Denne avtalen gir deg 5000 Eurobonuspoeng når du bestiller den, pluss 3000 poeng per år du er kunde. Den kan være bra for deg som har behov for mange poeng og som reiser ofte. Du må imidlertid være obs på en bindingstid på tre måneder.

Solstrøm: for deg med solcellepanel

Solstrøm er en kraftavtale for deg som produserer din egen strøm via solcellepanel. Avtalen gjør det mulig å kjøpe ekstra strøm når du har behov for det, samt selge strøm tilbake til TrøndelagKraft når du har noe til overs. Du kan få nærmere informasjon om gjeldende priser ved å logge inn på din side.

Nettleie kommer i tillegg til strømmen

Det er viktig å presisere at nettleie kommer i tillegg til strømprisen, og den betales til din nettleverandør. Nettleverandøren leverer strømmen som du kjøper av kraftselskapet til deg, samt registrerer din måleravlesning. Noen ganger kan du få både strøm og nettleie på samme regning. Det er TrønderEnergi som er nettleverandør i Trondheim og Trøndelag (www.tronderenergi.no).

Spar penger ved å bytte strømavtale

Du kan potensielt spare en god del penger ved å bytte strømleverandør her på nett. Det er svært enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å ta en titt på sammenligningen vår og velge den beste strømavtalen for deg, samt fylle ut et kort skjema. Det nye selskapet ditt tar seg av alt papirarbeide og sier opp den gamle avtalen på dine vegne.

BKK Nett tilbyr rimelige energitjenester på Vestlandet

BKK Nett er en nettleverandør med en av landets billigste nettleie, samtidig som de har en leveringssikkerhet på hele 99,98 %. Totalt har de over 220 000 privatkunder og bedrifter på Vestlandet. Hvis du er en av dem og lurer på hvilke tjenester de tilbyr, hvordan du kan melde i fra om feil og hva du skal gjøre ved flytting, har du kommet til rett sted.

Din lokale nettleverandør

BKK Nett er en nettleverandør og ikke en kraftleverandør. Det betyr at du må velge deg et strømselskap som du får strømmen av. Det er verdt å merke seg at du kan bytte strømleverandør, men du kan ikke bytte nettleverandør. BKK leverer gode løsninger og tjenester på Vestlandet, inkludert Bergen og Ålesund. BKK Enotek ble til etter sammenslåing med Mørenett.

electrical man fixing cables

Jobben til BKK Nett er å føre strømmen fra ditt strømselskap og frem til deg, samt vedlikeholde strømnettet. Det er denne tjenesten du betaler for når du betaler nettleie. Du kan få nettleie og strømregning på samme faktura gjennom enkelte selskaper som Fjordkraft, mens du må betale to ulike fakturaer for andre strømselskap.

Har du ikke funnet riktig kraftselskap enda? BKK Nett er pliktig til å levere strøm til kundene i sitt område, men dette kan bli dyrt på sikt grunnet høy strømpris. Det anbefales dermed å bruke tjenestene vår og finne den riktige strømleverandøren for deg.

Automatisk strømmåler, produksjon

BKK har installert automatiske strømmålere til mange husstander på Vestlandet. Arbeidet startet etter at myndighetene fattet et vedtak om at alle boliger skal få installert ny automatisk strømmåler. Det innebærer en rekke fordeler for deg som kunde.

Du slipper å lese av strømmen selv, du får bedre oversikter over strømforbruket ditt og BKK Nett får raskere beskjed om det oppstår problemer med strømmen. Dersom du mistenker at måleren er årsaken til problemet, vil de så klart rykke ut for å ordne opp i eventuelle feil.

Tjenester og priser

BKK Nett har en ganske lav nettleie, sammenlignet med andre nettleverandører. Det skyldes en kombinasjon av effektiv drift og et bevisst fokus på å holde kostnadene nede. Du betaler et fast årlig beløp, samt et forbruksavhengig ledd. Nettleien dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Myndighetene krever av BKK innhenter avgifter som merverdiavgift, forbruksavgift og Enovaavgiften.

I tillegg til nettleie, tilbyr selskapet en rekke kundetjenester som fjernvarme, hjelp med måleranlegg, individuell energimåling, telekomløsninger og bredbånd gjennom BKK Energitjenester AS og BKK Varme. Du kan lese mer om Altibox-tjenestene deres på bkkfiber.no. I tillegg til produksjon av strømtjenester, har BKK også bidratt med økonomisk bistand til lokalmiljøet gjennom tiltaket Sosial Energi.

Informasjon ved strømbrudd

BKK jobber døgnet rundt for å drive et sikkert og stabilt strømnett, og de er alltid på vakt for å fikse feil som kan oppstå. Dersom det oppstår strømbrudd i området ditt som følger av naturkrefter, er det nettleverandøren din som skal fikse det. Det anbefales å ta tlf. til kundeservice så snart du oppdager en feil.

Du kan også få kontakt med dem ved å logge inn på Min Side på bkk.no. Det er mulig å sende dem brev per post, og besøksadressen deres er på Kokstad i Bergen. Du finner full informasjon om åpningstider på nettsidene deres. Husk at du må velge strømleverandør for å unngå unødvendig dyre strømregninger fra BKK.

Rauma Energi: konkurransedyktige strømavtaleri Rauma og Norge

rauma-energiRauma Energi Kraft AS har konkurransedyktige kraftavtaler som kan leveres i hele Norge, i tillegg til å drifte strømnettet, levere kraft og utføre vedlikehold i Rauma. Rauma Kraft eies av og samarbeider med Rauma Energi Nett for å levere kraft til kommunen. De tilbyr også Rauma Energi Bredbånd, slik at innbyggerne i Rauma kan få både energi og nett fra samme sted.

Standard variabel kraftpris og Variabel web-pris

Begge disse strømavtalene faller innunder kategorien Variabel pris. Det betyr at avtalene er en blanding mellom fastpris og spotpris/innkjøpspris.Avtalene vil være noe dyrere enn spotprisavtaler, ettersom det er vanlig å ta et påslag utover spotprisen. Prisen justeres automatisk etter strømmarkedene og avhenger av hvor i landet du bor, men du unngår de verste toppene.Det er vanlig at prisen endres ca. 10-20 ganger i løpet av et år. Kraftavtalene er ofte rimeligere enn fastpris. Du må betale per e-faktura eller avtalegiro om du velger kraftavtalen Variabel web-pris. Det påløper et fastbeløp for begge avtalene.

Spot, Spot 2 og Spot web

Kraftavtalene Spot, Spot 2 og Spot web har heller ingen bindingstid, og alle avtalene har et lavt månedlig fastbeløp. Spotprisen er markedsstyrt og avhenger av innkjøpsprisen fra markedsbørsen. I realiteten betyr det at strømprisen kan endre seg fra time til time. Spot web er den rimeligste strømavtalen fra Rauma Energi Kraft, og strømregningene må betales med enten avtalegiro eller e-faktura.

Fastpris 5 år, Fastpris 1 år, Fastpris 3 mnd

Fastprisavtaler er et godt alternativ for deg som ønsker forutsigbare strømregninger. Det betyr i praksis at du låser deg til en gitt sum hver måned, uansett om strømprisen stiger eller synker. Det kan være et praktisk alternativ for mange kunder, til tross for at prisen ofte blir dyrere enn både spotavtaler og variabel pris. Rauma Energi Kraft lar deg velge mellom ulike tre perioder. Det påfaller et gebyr om du bryter bindingstiden.

Spot Mannen og Spot Trollveggen

Spot Mannen gir deg garantert ren og miljøvennlig strøm som produserer i Romsdalen. Strømselskapet garanterer at all kraft kommer fra fornybare kilder. Strømavtalen faller innunder kategorien spotpris, og det betyr at prisen styres av kraftbørsen. Spot Trollveggen er en strømavtale som kun er tilgjengelig for nye kunder, og dette er en av de aller billigste spotavtalene på markedet. Prisen styres etter NordPool, den nordiske kraftbørsen. Du betaler ingen månedavgift, kun spot minus 2 øre/kW. Mva og elsertifikat er inkludert i prisen. Det påfaller et gebyr om du ønsker papirregning. Du kan få kostnadsfri fakturering om du heller velger å betale på nett med e-faktura eller avtalegiro.

electricity-buildings

Lokal visjon: Nett og bredbåndstjenester

Rauma Energi Bredbånd tilbyr både fiber og radio for lokalsamfunnet. Selskapet har en sterk visjon om å være en bidragsyter og forme gode verdier lokalt. Det er derfor de tilbyr forskjellige tjenester innen energi, kraft og bredbånd for innbyggerne, samt stiller som sponsor, bidrar av overskuddet og sikrer lokale arbeidsplasser i kommunen.

Ishavskraft AS – forbedrer og fornyer måten du tenker strøm på!

Som en av Norges største strømleverandører som tilbyr fornybar energi til privat- og bedriftskunder over hele det ganske land, er kundeløftet til Ishavskraft strøm enkelt: forbedre, forenkle og fornye måten du som forbruker tenker og bruker strøm på. Miljøet er selvsagt også inkludert her. Ishavskraft no jobber for lavere energipriser og bedre vilkår, slik at du som forbruker kun vil få den aller beste kundeopplevelsen.

Slik startet eventyret Ishavskraft

Eventyret Ishavskraft Tromsø startet nord for Polarsirkelen. Her har dette selskapet dype røtter som går langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1882 for å finne etableringen av det aller første vannkraftverket i Europa. Befolkningen i Hammerfest kunne i 1891 for første gang ta i bruk elektriske gatelys. I utviklingen av det moderne Norge var det utvilsomt vannkraft som var bærebjelken her.

Ishavskraft AS skaper flere arbeidsplasser

Etableringen av elektrisitet i byen resulterte i at en rekke forskjellige lokale kraftlag dukket opp i Troms og Finnmark i kjølevannet av denne strømleverandøren. Dette betydde en radikal økning i antall arbeidsplasser i området. Livet til innbyggerne ble med ett mye enklere og folk hadde plutselig lys og varme. Ishavskraft historie og erfaringer startet altså hele 120 år tilbake i tid, og har i dag vokst seg til å bli en av de ledende aktørene i markedet og en av de aller største leverandørene av strøm her til lands.

Hvorfor svinger strømprisene?

I løpet av 2018 kom hele 95% av den totale produksjonen av kraft i Norge fra vannkraft. Dette betyr at strømprisene i Norge vil svinge i takt med hvor mye vann som finnes tilgjengelig for produksjonen. Strømprisene vil av den grunn stige når vi opplever lengre perioder med varmt og tørt vær. Du kan si at dette er en av ulempene med de flotte sommerværsdagene her i Norge!

alternative source of energy

Andelen vindkraft her på berget er heller lav. Dermed utgjør ikke dette noen vesentlig forskjell for strømprisene her hjemme. Hvis vi ser over til våre naboer i Danmark, finnes det derimot mye vindkraft. På den måten blir vil likevel til en viss grad påvirket av vindkraft, ettersom utenlands-kablene sammenknytter landene i det europeiske strømmarkedet.

Ishavskraft’s strømavtaler

  • Ishavsspot Time
  • Innkjøpspris
  • Fastpris 3 år
  • Felleskraft
  • Fastpris 1 år

Akraft

Akraft prøvestrøm

Akraft prøvestrøm

AKRAFT er et landsdekkende lavpris-kraftselskap – “alltid billig strøm” er deres motto, og man finner dem alltid på toppen av kraftprislistene som billigste leverandør.

Akraft prøvestrøm – slik fungerer det:

1. Kom i gang

Bestill Prøvestrøm™ og få strøm fra AKRAFT for kun 199,- pr. måned.

PS! Prøvestrøm™ har ingen bindingstid. Du kan avslutte når ønsker.

2. Bruk så mye strøm du vil

I løpet av to måneder kan du bruke så mye strøm du vil. Forbruket ditt disse to månedene blir grunnlaget for vår anbefaling videre.

Får du prøve først, blir det enklere å bestemme strømabonnement etterpå.

3. Få anbefalt abonnementet som passer deg

14 dager før prøvetiden er over, får du tilsendt en e-post der vi gir en anbefaling på hvilken strømavtale som passer best for deg.

Har du et forbruk som passer våre Full Ctrl pakker Small, Medium eller kanskje XLarge? Dette vet vi etter din periode med Prøvestrøm™.

Husk at dette er en anbefaling. Du står helt fritt til å bestemme om du vil fortsette – og om det er dette abonnementet du ønsker.

* Prøvestrøm™ kan kun bestilles av privatpersoner med et årlig forbruk på mindre enn 35000 kWh. En gjennomsnittlig husstand i Norge bruker ca. 17000 kWh.

* Kan kun bestilles av nye kunder

Besøk

NorgesEnergi: Blant Norges mest populære strømselskaper

NorgesEnergi AS er en av de mest populære selskapene blant mennesker som velger å bytte til en billigere løsning. Det tar deg ikke mer enn fem minutter å bytte strømavtale og potensielt spare mange tusenlapper i året ved å bruke våre tjenester. Her ser vi nærmere på de ulike avtalene til en av Norges billigste strømleverandører, slik at du enkelt kan velge deg ut en passende avtale med lav strømpris.

De ulike abonnementene

NorgesEnergi er det største lavprisselskapet for strøm i Norge, og de har solid erfaring i bransjen. Ikke bare har de en av de mest populære strømavtalene på markedet for øyeblikket, men de tilbyr også mange kundefordeler – enten du er privatperson eller bedrift.

Strømpris til lavpris

Strømpris til lavpris er en spotprisavtale. Det er en av de mest populære strømavtalene til NorgesEnergi, takket være en gjennomsnittlig lav pris. Kostnaden styres av innkjøpsprisen på strømbørsen. Du betaler lite når strømprisen er lav og mer når den øker. I gjennomsnitt er det allikevel denne typen avtale som er rimeligst for de fleste og sikrer billig strøm.

Du betaler i tillegg et beskjedent månedsbeløp som ligger på 27 kr for øyeblikket. Kunder må også betale et påslag i prisen som tilsvarer 4,69 øre/kWh. Alle lovpålagte elsertifikater inkludert i påslaget. Det er verdt å nevne at kunder i Finnmark og enkelte kommuner i Troms er unntatt elsertifiseringer og mva. Det gjelder også for øvrige strømavtaler.

Det koster ingenting å bytte, så sant du ikke har bindingstid på den nåværende avtalen din. Du må imidlertid kunne betale med eFaktura for å bestille denne bestselgeren fra NorgesEnergi, ettersom det ikke er mulig å få faktura sendt i posten. Nye kunder får 250 kr i avslag på første regning.

Topp Ti Garanti

Drømmer du om en strømavtale som garanterer at du alltid har et av de beste pristilbudene på markedet? Dette er nå mulig, takket være strømavtalen Topp Ti-garanti til NorgesEnergi. Strømprisen vil alltid befinne seg blant de 10 beste på markedet. Prisgarantien beregnes for hvert kalenderår og tar utgangspunkt i en representativ liste som innhentes fra aktuelle konkurrenter.

man daydreaming

Andre spesialavtaler

Andre populære strømavtaler inkluderer Topp 5 garanti (kun tilgjengelig for medlemmer i samarbeidsorganisasjoner) og avtaler med såkalte gule priser. Gul innkjøpspris er en avtale som kun kan inngås på Elkjøp. Du får i så fall 500 kr i rabatt på varer eller gavekort.

Gul spot lavpris er en spotprisavtale som styres av prisen på strømmarkedet. Du må kunne betale med eFaktura. Månedsprisen er på 5 kr per måned, pluss et påslag som ligger på ca. 5,99 øre/kWh. Prisen inkluderer alle nødvendige el-sertifikater.

Reisestrøm

Er du en av dem som er mye på reisefot, enten det skyldes arbeid eller du elsker å utforske verden? Da kan avtalen Reisestrøm være et godt alternativ for deg. Det er en spotprisavtale som gir deg CashPoints fra Norwegian. Du kan få 500 poeng når du bytter til denne avtalen, samt ytterligere 200 CashPoints per år.

Du betaler det samme som innkjøpsprisen, i tillegg til en månedlig avgift på 47 kr. Du må også betale et påslag i innkjøpsprisen på 8,99 øre/kWh. Påslaget inkluderer elsertifikatkostnader for store deler av landet, bortsett fra de kommunene som er unntatt disse avgiftene.

Ekstra strømpakker

Ønsker du ytterligere kundefordeler utover det du får inkludert i strømavtalene? I så fall kan du bestille ekstra pakker som er spesielt utviklet for å sikre at du får en god strømpris. Pakkene gir deg ytterligere sikkerhet om noe uforutsett skulle oppstå, samt beskytter deg mot store prissvingninger på strømbørsen.

Sparepakken

Du vet aldri når uhellet er ute, men med Sparepakken har du iallfall sikret deg økonomisk når det kommer til strømregningen. Den kan bestilles med Topp Ti-Garanti og Reisestrøm, og pakken koster 49 kr ekstra per måned. Du får større økonomisk beskyttelse, dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser.

Du får dekket alle strømutgifter fra NorgesEnergi dersom du blir sykemeldt i maks fire måneder, så sant regningen er på mer enn 1000 kr. De samme rettighetene gjelder dersom du blir ufrivillig permittert eller arbeidsledig. Kunder kan også få dekket egenandelen på opptil 5000 kr i skader som skyldes lynnedslag.

Vintertrygghet

Vintertrygghet gir deg mulighet til å bytte til fastpris i korte perioder, noe som sikrer deg mot potensielt høye spotpriser i vintermånedene. Du går tilbake til den vanlige avtalen din når perioden er over, uten at du behøver å foreta deg noe mer. Vintertrygghet kan fås sammen med strømavtalen Reisestrøm for 49 kr per måned.

Pakken kan være gunstig for deg som bor i store, trekkfulle hus og bruker mye strøm på oppvarming. Det kan være mindre aktuelt for deg som fyrer med ved eller bor i små leiligheter som ikke trenger så mye oppvarming på vinterstid.

winter scene

Det kan være utfordrende å følge med på strømprisene på egenhånd, og derfor får du ca. 4-6 prisoppdateringer fra NorgesEnergi i løpet av året. Oppdateringene gir deg verdifull informasjon om markedsutviklingen, slik at du kan ta en god beslutning om å bytte til fastpris eller ikke.

Ytterligere kundefordeler

Du får tilgang til en rekke tilbud når du blir kunde hos NorgesEnergi, blant annet gode priser og eksklusive kampanjer hos Elkjøp. Du får dessuten en sporingssbrikke til nøklene dine, dersom du som kunde hos NorgesEnergi også blir medlem av Huseiernes Landsforbund.

Dette var bare noen av de mange gode tilbudene du kan få. I tillegg holder selskapet en morsom julekalender hvert år, hvor du kan vinne flotte premier som for eksempel gavekort på feriereiser. Det er alltid mange kundefordeler tilgjengelig, og du finner full informasjon om dette på norgesenergi.no.

Det er dessuten svært enkelt å få kontakt med dem ved å ta en kjapp tlf. til kundeservice. Du finner enkelt frem til aktuell informasjon om abonnementet ditt på Min side (https://minside.norgesenergi.no/login/). Det holder å trykke på logg inn på nettsiden deres og angi opplysningene dine. Kundesenteret ligger i Kristiansand.

Besøk

Sammenlign de gunstige stømavtalene til Fjordkraft strøm

Fjordkraft er en populær kraftleverandør som tilbyr rimelige avtaler og gode priser. De er faktisk så trygge på at de kan tilby deg billig strøm at de matcher prisen om du finner en rimeligere strømleverandør enn dem. Her ser vi nærmere på de ulike avtalene, slik at du enkelt kan bytte leverandør og potensielt spare flere tusenlapper i året.

Uansett hvilken avtale du ender opp med, blir du garantert fornøyd med Prismatch-garantien. De eneste vilkårene er at de konkurrerende avtalene må være allment tilgjengelig, og du må kunne dokumentere avtalen.

Enkel Spotpris: for deg som vil ha en lavprisavtale

Dette er en spotprisavtale som følger markedsprisen. Prisen er variabel og endres stadig, men på sikt viser det seg at denne typen avtale som regel er billigst. Selv om prisen kan øke for eksempel på vinterstid, vil den lave prisen om sommeren sørge for at snittet er lavere enn prisen for andre typer avtaler.

Månedsprisen er 27 kr og påslaget er 5,49 øre/kWh, inkludert avgifter som elsertifikat. Spotprisen kan endre seg fra time til time, men du kan følge med på Fjordkraft-app for å se strømforbruket ditt live. Alle kostnadene er slått sammen til én pris på fakturaen for å gjøre det enkelt for deg.

Bestill Enkel Spotpris her.

Spot Web: for deg som vil ha enda lavere pris

Du kan også velge å inngå Spot Web. Avtalen er ganske billig ettersom du slipper månedsbeløpet, men du må ha mulighet til å kunne betale på nett. Det er ikke mulig å få faktura tilsendt på papir. Påslaget er 1,99 øre/kWh, og dette inkluderer elsertifikat og andre lovpålagte avgifter.

Bestill Spot Web her.

Forutsigbar strøm: for deg som vil ha mer kontroll

Forutsigbar er en strømavtale for deg som alltid vil vite nøyaktig hva du skal betale. Prisen fastsettes minst 14 dager frem i tid, og du får alltid 14 dagers varsel ved endring. Den koster imidlertid litt mer enn spotpris. Du trenger ikke å betale et månedsbeløp. Strømprisen er på 57,99 øre/kWh.

Ekstratjenester for deg som vil ha Full kontroll

Fjordkraft tilbyr ikke fastprisavtaler, men istedenfor tilbyr de kundene sine en tjeneste som heter Full kontroll. Det kan være nyttig for kunder som vil ha et nøyaktig budsjett og må vite hvilke utgifter som skal betales hver måned, helst så presist som mulig. Tjenesten kan også være en fordel for strømkunder som bor i store, trekkfulle hus og bruker store summer på oppvarming om vinteren når strømprisen er høy.

Tjenesten kan benyttes sammen med den vanlige strømavtalen din. Fjordkraft ser på det totale strømforbruket ditt i løpet av et år og deler det rett og slett på 12 måneder. Beløpet blir justert automatisk om du bruker mer eller mindre enn beregnet. Du kan også be om to betalingsfrie måneder, dersom du skulle ha behov for det.

Du kan ytterligere bestille en forsikring som heter Trippelgaranti. Dette er en strømforsikring som dekker strømutgifter om du skulle bli syk eller arbeidsledig i inntil seks måneder. Den dekker også eventuelle feil på det elektriske anlegget.

Du bestiller tjenestene ved å gå til nettsiden www.fjordkraft.no. Deretter trykker du på logg inn for å komme deg inn på Min side. Nå skal du få opp muligheten til å bestille ekstra tjenester og andre abonnement. Dersom du er usikker på prosessen, kan du heller ta kontakt med kundeservice per telefon, bruke en online chat-funksjon på nettstedet eller sende dem en e-post.

Nettleie kommer i tillegg

Nettleie kommer i tillegg til strømpris, og den fås alltid fra den lokale nettleverandøren din. Mange har opplevd at strømregningen har økt etter omlegging til automatiske strømmålere med automatisk måleravlesning. Hvis du har opplevd et prishopp og lurer på hvorfor, kan dette være årsaken.

Andre strømavtaler og abonnement

Det finnes også andre avtaler fra Fjordkraft som er rettet mot spesifikke kundebehov. EuroBonus-avtalen er en strømavtale for deg som ofte er ute og flyr. Du tjener automatisk 5000 SAS EuroBonus-poeng ved bestilling, og du får 3000 ytterligere poeng per år.

Elbil-avtalen kan være et godt alternativ for deg som lader bilen din hjemme. Du får tilbakebetalt en rabatt på -2 øre/kWh på fakturaen din, og det gjelder hele strømforbruket (ikke bare lading av bil). Du får i tillegg en opprinnelsesgaranti. Det betyr at pengene du betaler for strømmen går til produsenter av fornybar energi.

Kunder har også fått avslag i prisen hos populære butikkjeder ved å inngå spesialavtaler gjennom den aktuelle kjeden. Tidligere butikkjeder som har hatt avtale med Fjordkraft inkluderer Expert. For øyeblikket kan du få 500 kr i rabatt hos Power om du inngår spesialavtalen PowerSpot.

electric car

Sist, men ikke minst, er Solstrøm en kraftavtale for deg med solcellepanel. Du produserer strøm selv, og du selger strøm automatisk til Fjordkraft for 1 kr/kWh når du har noe til overs. Til gjengjeld får du kjøpe kraft av dem når du selv mangler.

Fjordkraft Fordel: for deg som vil ha flere gunstige avtaler

Som kunde hos Fjordkraft får du eksklusive fordeler gjennom Fjordkraft Fordel. Du kan for eksempel bestille svært rimelige mobilabonnement. Andre fordeler inkluderer rimelige feriereiser, månedlige tilbud og rentefri nedbetaling på å montere ladestasjoner hjemme. I tillegg stiller Fjordkraft som sponsor for lokale klubber i lokalmiljøet.

Det er enkelt å bytte strømavtale

Er du klar til å bytte leverandør og spare penger på strømregningen? Da bør du bestille en av de gunstige avtalene til Fjordkraft strøm. Konsernet Fjordkraft består av både Fjordkraft AS og TrøndelagKraft AS, og sammen leverer de strøm over hele Norge. Fjordkraft ble opprettet etter en fusjon mellom BKK Kraftsalg AS og Skagerak Energi AS, og den solide bakgrunnen gjør at de har mange gode erfaringer fra bransjen.

Du kan bestille strøm fra denne nasjonale strømleverandøren, enten du er en privatperson, bedrift eller offentlig sektor. Det spiller ingen rolle om du holder til i byer som Bergen, Trondheim, Sandefjord og Oslo, eller om du befinner deg i en liten bygd mellom fjord og fjell.

Det er forbausende enkelt å bytte strømavtale. Vi har solid erfaring i å sammenligne kraftleverandører. Her hos oss kan du enkelt vurdere de ulike avtalene til Fjordkraft og velge den som passer best for deg. Det tar bare noen få minutter å bestille ny avtale på nett, og Fjordkraft sier opp den nåværende avtalen på dine vegne. Stor enklere blir det ikke.

Gå til bestilling