Fyll ut skjemaet for å innhente tilbud på strøm til din borettslag fra flere leverandører

Få tilbud fra over 100 strømleverandører med 400+ forskjellige strømavtaler. Bytt nå og spar penger!

  Velg type bygning solcellene skal på:

  Gå videre

  Velg type løsning:

  Tilbake

  Gå videre

  Velg Solfangerløsning

  Produserer strøm. Overskuddsstrøm kan du selge eller lagre i batteri.

  Tilbake

  Gå videre

  Velg plassering av solcellepanelene

  Velg paneleffekt

  Tilbake

  Gå videre

  Tenke du å selge overskuddsstrømmen?

  Du kan selge all strøm som du produserer dersom du får bruk for den selv.

  Velg fra listen om du ønsker tilbud på:

  Kommentarer

  Tilbake

  Gå videre

  Adressen der solcellene skal installeres:

  Kontaktinformasjon:

  Tilbake


   Fyll inn dine opplysninger og klikk på knappen.


   Vi sammenligner de beste og billigste strømavtalene og finner den beste til deg!

   Gå videre

   TILBAKE

    Velg type løsning:

    Gå videre

    Velg Solfangerløsning

    Produserer strøm. Overskuddsstrøm kan du selge eller lagre i batteri.

    Tilbake

    Gå videre

    Velg plassering av solcellepanelene

    Velg paneleffekt

    Tilbake

    Gå videre

    Tenke du å selge overskuddsstrømmen?

    Du kan selge all strøm som du produserer dersom du får bruk for den selv.

    Velg fra listen om du ønsker tilbud på:

    Kommentarer

    Tilbake

    Gå videre

    Adressen der solcellene skal installeres:

    Kontaktinformasjon:

    Tilbake

    Få tilbud fra opptil 3 aktører
    Gratis og uforpliktende
    Produser din egen strøm

    Strøm til Borettslag

    Strøm365 er en uforpliktende og gratis tjeneste som hjelper deg å finne billig strøm til ditt boligsameie

    Fyll ut skjemaet for å innhente tilbud på strøm til din borettslag fra flere leverandører

    Med konkurranse får borettslaget billig strøm

    I løpet av de siste ti årene har mye skjedd med konkurransesituasjonen i det norske kraftmarkedet. Et marked som for få år siden kun bestod av noen få etablerte aktører har nå mange nye aktører og opplever intens konkurranse. For kunder generelt er dette gode nyheter som betyr billig strøm.

    I dagens forretningsklima der det er intens konkurranse om kraftkundene er borettslag i en særdeles fordelaktig situasjon når det gjelder å få billig strøm. Dette er fordi de representerer flere husstander, og derfor et volum av etterspørsel for strøm som gir dem en god forhandlingsposisjon.

    Attraktive mål som borettslag er ofte gjenstand for mye interesse fra markedsføring og telefonselgere. Det gjelder her å huske på at telefonsalg er fryktelig dyrt, og at de pengene dette koster må leverandøren ta igjen gjennom strømregningen.

    Dersom du i midlertid finner alternativene dine gjennom strøm365.no, som er en uforpliktende og kostnadsfri anbudstjeneste for å finne strømleverandører, koster det veldig lite for leverandøren. I tillegg legger strøm365.no opp til sterk konkurranse mellom leverandørene slik at du har mye større sjanser for å finne en bra deal med billig strøm.

    Dersom billig strøm høres ut som en bra løsning for borettslaget ditt kan du ta det neste, helt uforpliktende steget ved å fylle ut skjemaet på denne siden med den nødvendige informasjonen. Deretter vil vi sørge for at du mottar tilbud fra flere strømleverandører med deres beste tilbud.

    Du kan så i fred og ro ta den tiden du trenger for å sammenligne strømprisene uten et jag av selgere som ringer deg. Når du har valgt hvilken leverandør som kan gi borettslaget ditt best service og billigst strøm gjør du en avtale med den leverandøren, og så er det opp til den nye strømleverandøren din å ta seg av resten.

    Fordeler med strøm365.no:

    • Ingen stress med å lete frem alle de forskjellige strømleverandørene som kan levere til borettslagets adresse.
    • Konkurranse mellom strømleverandører gir tilgang til markedets billigste strøm
    • Mange uforpliktende tilbud å velge mellom
    • Lett å sammenligne tilbudene
    • Enklere administrasjon når strøm og nettleie betales i samme faktura

    Lett å finne strømavtaler som passer for borettslag med strøm365.no

    Spotpris, variabel pris og fastpris er i dag de vanligste avtaleformene for strømpris i det norske markedet. Den vanligste aav disse avtaleformene er spotpris, som i det siste har vist seg å være klart billigere enn de andre avtaleformene i de fleste omstendigheter. Samtidig gir spotpris uforutsigbare priser, og det er her de andre alternativene kommer inn i bildet.

    Les videre under for å finne ut mer om de forskjellige hovedtypene av avtaler som er tilgjengelig for borettslag i det norske markedet i dag.

    Spotpris: gir store svingninger, men lavere strømpris

    Det er gode grunner for at spotpris er den nye trenden innen avtaler for strøm. Spotprisavtaler har vært klart billigere enn andre strømavtaler over de siste årene. Med en spotprisavtale kjøper man strøm til den samme prisen som strømleverandøren kjøper den, pluss et standard påslag. Dette gir mindre risiko for leverandøren som da kan redusere sikkerhetsmarginen sin.

    Spotprisavtaler betyr høyere strømpris på vinteren på grunn av den høyere etterspørselen når det er kaldt, og fordi det koster mer for leverandøren å kjøpe inn strøm på denne årstiden. Midt på dagen er strømmen også dyrere med spotpris. Dette er fordi det er mer aktivitet midt på dagen i forhold til om natten.

    Selv med periodevis høyere strømpris er spotpris likevel billigere strøm på det jevne. Dette kommer av at strømleverandøren ikke trenger å ta seg betalt for risiko i forbindelse med uventede svingninger i strømprisen i markedet.

    Mange borettslag vil velge spotpris for sine medlemmer på grunn av de prismessige fordelene, men noen steder kan det hende at de store svingningene sees som en stor nok ulempe til at andre og mer forutsigbare avtaler foretrekkes. Selv om dette koster litt mer.

    Fastpris: en investering i forutsigbarhet

    Når en strømleverandør garanterer fast strømpris for en periode tar den på seg risikoen for uventede prisstigninger i markedet i denne perioden. Dersom strømprisen øker kan strømleverandøren din tape penger, og vil derfor legge på noe ekstra margin i prisen for å ta høyde for denne eventualiteten.

    Resultatet er at fastpris er dyrere enn spotpris. Samtidig gjøre fast pris administrasjonsarbeid og budsjettering lettere for de som foretrekker mer stabile og oversiktlige utgifter.

    Når man har med medlemmer i et borettslag å gjøre må man regne med å treffe på mange forskjellige personligheter blant medlemmene. Det er slett ikke sikkert at alle disse medlemmene forstår fordelene med spotpris, og de høyere prisene på vinteren kan derfor fort resultere i klager fra medlemmer som ikke forstår kraftmarkedet.

    I en slik situasjon kan det være formålstjenlig å velge fastpris. Dette er lett å forklare til medlemmene, og medlemmene vil få en pris å forholde seg til gjennom hele kontrakten. Fastpris er noe dyrere enn variabel pris, men det kan samtidig være praktisk for borettslagets ledelse å slippe å håndtere klager fra beboere som ikke forstår seg på svingningene i spotmarkedet.

    Variabel strømpris: for de som ikke kan bestemme seg

    Avtaler med variabel pris ligger et sted imellom fastpris og spotpris både funksjonsmessig og prismessig. Avtaler med variabel pris følger utviklingen i markedet i grove trekk, men skåner kundene fra de daglige svingningene. Dette betyr at man vil ha forskjellig strømpris om vinteren og om sommeren, men at man fra dag til dag vil ha stabil strømpris.

    For borettslag ligger en av fordelene i denne typen avtale kanskje i det kommunikasjonsmessige. Strømleverandøren vil nemlig gi kundene beskjed et par uker i forveien dersom der er forandringer i prisen. Dette vil gjøre det det lettere å forklare ting til medlemmene, samt at medlemmene får sjansen til å forberede seg på høyere priser.

    Med variabel strømpris må strømleverandøren fortsatt ta høyde for svingninger i markedsprisen, men på grunn av fleksibiliteten i denne kontrakten slipper leverandøren å sikre seg med like høye marginer som de må ha for fastpriskontrakter.

    Nettleie betaler for infrastrukturen

    Uten kraftnettet ville vi ikke hatt tilgang til strøm. I Norge er kraftnettet et offentlig ansvar som alle som kjøper strøm fra nettet er med på å betale for. Det er statnett som har hovedansvaret for koordinering, drift og vedlikehold av kraftnettet i Norge, men det kan variere litt fra område til område hvem som drifter det lokale nettet.

    Når man kjøper strøm via strømnettet må man betale for dette gjennom nettleie. Hvor mye dette er kan variere noe fra sted til sted, men vanligvis ligger nettleien på rundt 30% av den totale strømregningen.

    Selv om du nå for enkelhets skyld kan betale nettleien sammen med strømregningen din er det viktig å forstå at nettleien du betaler ikke går til strømleverandøren din, men innhentes på vegne av netteieren i området ditt. Strømleverandøren din har heller ikke noen innflytelse på hvor mye nettleien koster hos deg.

    Nettleien består av en fast del, som kommer an på hvem som eier nettet der borettslaget er og hvilken hovedsikring bygningen har, og en variabel del, som regnes som en viss sum per kilowattime.

    Avgifter

    Strømleverandøren er også pålagt å innhente statlige avgifter. Disse inkluderer elsertifikatavgiften, forbruksavgiften, enovaavgiften og merverdiavgift. Til sammen tilsvarer avgiftene 40% av strømregningen.

    Elsertifikatavgift

    Elsertifikatavgift er en avgift som innhentes for å støtte økt produksjon av fornybar energi i Norge og Sverige.

    Forbruksavgift (elavgift)

    Elavgiften ble innført i 1951 for å begrense forbruk av strøm, og som en inntektskilde for staten. Avgiften belastes i form av en fast sum per kilowattime med strøm som brukes. Noen kommuner er fritatt fra elavgiften.

    Enovaavgift

    Enovaavgiften bidrar til å oppnå mer miljøvennlig bruk og produksjon av energi. Avgiften går til Klima- og energifondet.

    Merverdiavgift

    Merverdiavgiften på 25% gjelder også for strøm, og må betales for hele regningssummen.

    Geografiske prisforskjeller

    Noen steder i landet betaler man mindre for strømmen enn andre steder. Noen av de faktorene som påvirker hvor mye strømmen koster hos deg lokalt er for eksempel hvor langt strømmen fraktes, hvor mange som deler på kostnadene i det lokale nettverket der du bor, og om det er fritak for avgifter der du er.

    Få tilbud på Billig strøm til borettslaget ditt nå

    Borettslag som tar strømregningen til medlemmene sine seriøst har en ypperlig forhandlingssituasjon, og kan ofte ende opp med å gi medlemmene, som i dag ofte betaler for mye, tilgang til billig strøm.

    For å dra nytte av den fordelaktige forhandlingssituasjonen du har i dagens konkurranseutsatte marked kan du enkelt og greit registrere borettslaget ditt på strøm365.no, så har du tatt det første enkle steget for å sikre medlemmene i borettslaget billigere strøm. Du vil deretter bli kontaktet med flere prisforslag fra konkurrerende potensielle leverandører.