Agva Kraft

Kontaktinformasjon
Selskap
Elvia AS (980489698)
Adresse
Postboks 4100 2307 Hamar
Telefon
02024
Agva Kraft Strømavtaler
199 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
810.00 kr
per måned
199.00 øre/kWt
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
0.00 øre
=
199.00 øre
+
Forbruk 400 KWh à 199.00 øre
796.00 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
14 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
810.00 kr

Om Agva Kraft

Agva Kraft er en miljøorientert kraftleverandør som ble etablert i 2015 for å kunne tilby 100% fornybar energi for miljøbevisste kunder. Bedriften er et datterselskap av Tellinet Energi, og har i dag sine kontorer på Lysaker i Bærum.

Utelukkende fra fornybare energikilder

Mange tror at det nesten er en selvfølge at strømmen de får i stikkontakten kommer fra vannkraft i Norge, men på grunn av alt den energien som eksporteres fra Norge er det faktisk så lite som 9% av den strømmen som leveres i norge som kommer fra fornybare energikilder. 

Agva er en strømleverandør som er opptatt av å gjøre sitt for å redusere sin egen og kundenes innvirkning på CO2 utslipp og klimaendringene de fører med seg. En viktig del av dette er å støtte opp om produksjon og bruk av fornybar energi for å øke prosentandelen av fornybar energi betraktelig. 

Av denne grunn har Agva forpliktet seg til å kun kjøpe kraft fra fornybare kilder. I tillegg støtter Agva også aktivt opp om arbeidet til Verdens Naturfond

Stort utvalg av produkter

Agva Fastpris

Fasprisavtalen fra Agva er en enkel og grei avtale med 12 måneders bindingstid for de kundene som ønsker stabilitet og oversiktlighet. Du kan si opp avtalen før bindingstiden er slutt, men dette koster deg da 1.000 kroner. Dette gjelder både for eksisterende og nye kunder hos Agva. 

Avtalen er helt uten månedsavgift, med en strømpris på 79,90 øre/kWt som du betaler etterskuddsvis annenhver måned. Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra gebyr på 49 kroner.

Agva Spotpris

Agva Spotpris er et spotprisprodukt fra Agva Kraft. Denne avtalen er helt uten bindingstid, og er tilgjengelig for både nye og eksisterende kunder. Du betaler et påslag på 9,90 øre/kWt i tillegg til månedsavgiften på 49 kroner. Regningen betales etterskuddsvis hver måned. Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra miljøgebyr på 39 kroner.

Agva Spot-Kampanje

Nye kunder hos Agva Kraft blir tilbudt Agva sin Spot-Kampanje. Dette er en spotprisavtale uten bindingstid som gir nye kunder en spotpris uten månedsavgift, og med påslag på utrolige −25,00 øre per kWt som nye kunder kan nyte godt av i den første måneden. 

Dessverre er varigheten på denne avtalen kun en måned, og den er ikke tilgjengelig for eksisterende kunder. Agva Spot-Kampanje er begrenset til kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW.

Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra miljøgebyr på 49 kroner.

Agva Fast 3 mnd

Dersom du ønsker litt forutsigbarhet, men ikke føler for å låse deg inn i en lengre avtale kan Agva Fast 3 mnd være den løsningen du er ute etter. Dette er en fastprisavtale med en bindingstid på bare 3 måneder. Du har fortsatt muligheten til å avslutte avtalen tidligere, men dette vil da koste deg 500 kroner i gebyr. 

Agva Fast 3 mnd har ingen månedsavgift, og den har en fast pris på støm som er 44,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg  9,90 øre per kWt.

Regningen skal betales etterskuddsvis hver måned. Du har muligheten for Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra miljøgebyr på 49 kroner.

Agva Fast 1 år Kampanje

Agva Fast 1 år Kampanje er en fastprisavtale som Agva Kraft tilbyr nye kunder som ønsker langsiktig forutsigbarhet i strømprisen. Bindingstiden på avtalen er ett år, men du kan stoppe avtalen når som helst mot et gebyr på 1000 kroner. 

Avtalen har ingen månedsavgift og en fast strømpris på 69,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg  9,90 øre per kWt. Avtalen krever at du betaler regningen med avtalegiro som trekkes etterskuddsvis hver måned.

AGVA Topp 10 garanti

Med AGVA Topp10 garanti garanteres kundene en kraftpris som på årlig basis vil ligge blant de 10 billigste i markedet. Prisen måles mot et representativt utvalg av Agva sine konkurrenter som dekker 80% av landets husstander.

Avtalen har ingen bindingstid og er tilgjengelig for nye og eksisterende kunder. Avtalen har ingen månedsavgift, og har en strømpris på 69,90 øre/kWt. 

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Fast 6 måneder

Nye kunder hos Agva kan bestille Agva Fast 6 måneder-avtalen. Dette er en fastprisavtale med 6 måneders bindingstid. Du kan avslutte avtalen tidligere mot et gebyr på 800,00 kroner.

Avtalen har ingen månedsavgift og en fast strømpris på 89,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg  9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Variabel Kampanje

Agva Variabel Kampanje er en variabelprisavtale fra Agva Kraft. Dette er en kampanjeavtale uten bindingstid som kun er tilgjengelig for nye kunder hos Agva.  

Avtalen har en månedsavgift på 39 kroner og en strømpris på 31,50 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg 9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Avtalen har en månedsavgift på 39,00 kr. Prisen på strøm er 39,00 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned.

Agva Fast 1 måned

Nye kunder hos Agva Kraft kan velge Agva Fast 1 måned fra Agva for en fastprisavtale som bare har en bindingstid på en måned, men det koster ikke noe å avslutte avtalen før bindingstiden er over.

Avtalen har ingen månedsavgift og har en strømpris på 29,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg 9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva EL

Spotprisavtalen Agva EL fra Agva Kraft har ingen bindingstid og gjelder kun for nye kunder. Som en spotprisavtale følger denne avtalen den gjennomsnittlige prisen på Nord Pool. Spotprisavtaler har så langt vist seg å være de billigste over tid.

Månedsavgiften for denne avtalen er 49 kroner, med et påslag som ligger 5,00 øre/kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. 

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Spot 12

Agva Spot 12 er en timespot-avtale fra Agva Kraft som tilbys eksklusivt for nye kunder med et forbruk på mindre enn 30 000 kW. Avtalevilkårene varer i 12 måneder, men du kan når som helst avslutte avtalen. 

Denne avtalen har ingen månedsavgift, og har en påslag på −1,61 øre/kWt som betales etterskuddsvis hver måned. Strømregningen kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 59 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

AGVA Fast 2 måneder

Fastprisavtalen AGVA Fast 2 måneder er et spesialtilbud for nye kunder hos Agva Kraft. Bindingstiden på avtalen er 2 måneder, men det er mulig å avslutte før bindingstiden er over mot et gebyr på 500 kroner.

Avtalen har ingen månedsavgift, og en strømpris på 39,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg 9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Web

Timespot-avtalen Agva Web er en tilbudsavtale som Agva Kraft tilbyr eksklusivt for nye kunder med et forbruk på under 75 000 kW. Avtalevilkårene på denne avtalen, som hverken har bindingstid eller månedsavgift, varer i to måneder. I denne perioden ligger påslaget på −28,20 øre/kWt. 

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Kraft Spot

Spotprisavtalen Agva Kraft Spot. Er en enkel spotprisavtale, uten bindingstid eller månedsavgift, som er tilgjengelig for alle kunder hos Agva Kraft. Denne spotprisavtalen har et påslag som ligger på 14,90 øre/kWt. Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

AGVA SPOTGARANTI fra Agva Kraft

Timespot-avtalen AGVA SPOTGARANTI er en avtale som er eksklusivt tilgjengelig for nye kunder med et forbruk på under 75 000 kW hos Agva Kraft. Avtalevilkårene, som har en varighet på 6 måneder, har ingen bindingstid, slik at det er mulig å avslutte avtalen tidligere uten ekstra kostnader dersom det skulle bli nødvendig. 

AGVA SPOTGARANTI har ingen månedsavgift, og har et påslag på −13,50 øre/ kWt. Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Tilleggsfordeler fra Agva

Agva gir deg gratis tilgang til True Energy appen som en bonus. Dette er en app du kan bruke til å legge størstedelen av strømforbruket ditt til de tidene når strømmen er rimeligere, og de tidene det er best for miljøet. 

I appen vil du finne en oversikt over timeprisen din 24 timer frem i tid, og hvor mye fornybar energi som er tilgjengelig da. Basert på denne informasjonen kan du for eksempel spare på opplading av elbil (opptil 25%), og på å stille inn vaskemaskin, oppvaskmaskin og lignende til de mest optimale tidspunktene ifølge appen. 

Sammenlign strømpriser nå

Se aktuelle strømpriser fra over 400 forskjellige strømavtaler. Bytt nå og spar penger!

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Hemne
Hemnes
Hemsedal
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøy
Nedre eiker
Nes
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
SØr-aurdal
SØr-fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
SØrreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
TjØme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
TrÆna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
VadsØ
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern